„Letošní Světový den vody, připadající každý rok na 22. března, proběhl s dvoudenním předstihem v areálu biocentra Živá voda na Modré, a to pod mottem Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude,“ řekl před rozplavbou otužilců správce botanické a sladkovodní expozice Jiří Kroča. Ocenil silnou vůli třinácti otužileckých nadšenců, kteří si zvolili bizarní zábavu, plavání v téměř ledové vodě. Pro ně byl po skončení rozplavby připraven na zahřátí čaj s rumem.

Poté byli před Archeoskanzenem Modrá přímými aktéry starodávného zvyku, vynášení symbolu smrti a zimy a přinášení létečka do vsi skauti z Modré i tamní dětský folklorní soubor Modřánek.

„Pro naše předky byl rituál vynášení zimy a vítání jara významnou událostí, kterou prožívalo celé společenství. Starodávného zvyku loučení se zimou a přinášení létečka se chopili před víc než třiceti lety skauti a s nimi naše malé děti, které jsou organizovány ve folklorních souboru, nyní s názvem Modřánek,“ řekl k tradiční akci první muž Modré a vůdce skautského střediska Miroslav Kovářík.

V prostoru pod strážními věžemi archeoskanzenu a rybníkem Baboňák dali v neděli odpoledne skauti s Modřánkem sbohem zimě. Slámovou figurínu Moranu vysvlékly děti z bílého ženského oděvu, nad ohýnkem ji zapálily a hořící vhodily do rybníku před hradiskem. 

Poté Lubomír Sláma, správce skanzenu, otevřel dokořán bránu slovanského hradiska veřejnosti a na své si tu přišly zejména děti. „V opevněném slovanském sídlišti se naplno rozběhla turistická sezona. Věřím, že tu letošní nezhatí covid,“ neskrýval starost Lubomír Sláma. Prozradil, že v průběhu koronavirem omezené loňské sezóny zavítalo do archeoskanzenu 74 tisíc návštěvníků z Česka i ze zahraničí.