Zdaru velkého finále výtvarníkových měsíce trvajících příprav tvorby několika plastik, žehná za přítomnosti bezmála tří desítek přítomných jezuita Miroslav Herold. Je tam sice už podruhé, avšak poprvé vede rozjímání v nočním oparu nedaleko pece s rozžhavenou keramickou nádobou, pozvolna nabírající teplotu potřebnou k tavení bronzu.

„Jako bychom s Bohem společně směřovali k jednomu cíli, protože výsledek odlévání nezávisí pouze na naší přípravě,“ promlouvá kněz do ticha noci a vzápětí zmiňuje dva patrony aktuálního odlévání.

Svatou Ludmilu, jejíž 1100. výročí mučednické smrti si v roce 2021 připomínáme a svatého Jana Nepomuckého, jenž má letos 300leté výročí od prohlášení za blahoslaveného. Po něm si bere slovo také autor vznikajících plastik Otmar Oliva.

„My všichni zde přítomní se také symbolicky vléváme do tohoto díla,“ pronáší, čímž odlévací proces zahajuje.

Zdroj: DENÍK/Pavel Bohun

Bronz do forem v písku

Až do ranních hodin pak trvá, než se bronz roztaví a spolupracovníci Otmara Olivy opatřeni speciálními rukavicemi, v pláštích, s plastovými štíty před obličeji, se mohou pustit do práce a za pomocí jeřábové techniky lít bronz do forem zasypaných v písku. Dnešním výsledkem tohoto procesu má být kříž pro vinařství v Pavlově, pamětní deska Marii Damborské a poslední tři součásti obětního stolu do kostela Svatého Ducha ve Starém Městě.

Silný příběh s sebou nese postava Marie Damborské z Pavlova na jihu Moravy.

„Ta žena u nás zanechala velmi silnou stopu. Když se na paní Damborskou zeptáte lidí pod Pálavou, zjistíte, jak neuvěřitelné je, s jakou láskou na ni všichni vzpomínají,“ říká dojatě pavlovský místostarosta Pavel Müller, jenž je jedním z pomocníků při velehradském odlévání pamětní desky pro tuto svoji spolurodačku.

Květná zahrada v Kroměříži 1. května 2021
Kam o víkendu? Tady jsou tipy na rozvolněné výlety

Marie Damborská podle jeho slov působila v Pavlově a konkrétně pak na tamní faře více než deset let.

„Byla učitelkou a spisovatelkou. Napsala krásnou knihu, která se jmenuje Boží vinohrad a z podnětu jednoho z pavlovských občanů jsme se rozhodli, umístit na naší faře pamětní desku na ni. Požádal jsem proto Otmara Olivu, zda by se tvorby díla nezhostil. Kniha Boží vinohrad ho zaujala, a proto dnes odléváme i tuto plastiku,“ zmiňuje Pavel Müller.

Hlavním mottem pamětní desky bude nápěv z knihy Boží vinohrad: „Nad Moravou s věčnou slávou Boží ráj se otvírá.“ Ten vinaři používali ve chvíli, kdy se rozhodlo, že réva ve vinicích je již dostatečně zralá a může se sbírat.

Po sedmé hodině ranní se Otmarovi pomocníci pouštějí pod jeho vedením do druhého a v tento den závěrečného lití. Do žlutočervena roztavený bronz vlévají za všudypřítomného vzrušení do kokonů forem vyčuhujících z písku. Ty pak budou chladnout, aby ještě dopoledne z nich bylo možné odstranit krustu a odlitky očistit.

Jízda králů ve Vlčnově 2017.
Herec Vladimír Doskočil slaví půlkulatiny. Gratulujeme

Pohoda všude kolem

Atmosféra je prosycena spokojeností z dobře odvedené práce, což je patrné na usměvavé Otmarově tváři a pohodě, kterou předává lidem okolo. Tak jako jsou bezprostřední jeho objetí přítomných, nechybí ani dva výjimečné okamžiky. Prostorami kolem slévárny, až k Otmarovu ateliéru, lze spatřit vystavené snímky ze života nedávno zesnulého Jaroslava Zapletala, jednoho z dlouholetých aktérů odlívání na Velehradě i sochařova blízkého přítele a spolupracovníka.

Obvyklým vyvrcholením odlévaní je pak společné fotografování všech přítomných. Tento pátek mu těsně před tím nechybí slavnostní okamžik předání dortu a pěti desítek hořících svíček čerstvému padesátníkovi Milanu Zámečníkovi z Jalubí, fotografovi a zároveň i stálému účastníku odlévacích rituálů u Otmara Olivy.

A zatímco se očištěné odlitky shromažďují pod střechou slévárny, opouštím před polednem to zvláštní společenství, kde už jen samotná přítomnost každého jednotlivce, se s roztaveným bronzem vpíjí do těl rodících se předmětů, tak mysteriózně spatřujících světlo světa…

Dobrovolnice Petra pomáhá v Huštěnovicích nevidomé seniorce Janě překonávat samotu.
Dobrovolnice v Huštěnovicích pomáhá nevidomé seniorce překonávat samotu

Technika, prostřednictvím které vytváří Otmar Oliva bronzové plastiky, je tzv. lití do ztraceného vosku. Na jejím začátku je příprava voskového modelu, následuje jeho obalení směsí sádry smíchané s antukou a posléze vyztužení drátěnou armaturou. Po zahřátí v peci se vosk odpaří a dutina uvnitř formy je připravena k odlévání. Roztavený bronz se pak lije dovnitř formy zahrabané do písku. Po vychladnutí se forma opatrně oklepe kladívkem a její zbytky odstraní vysokotlaký proud vody. Konečnou podobu dá plastice cizelér.