Hrubé obrysy plastiky vznikly při tradičním podzimním lití ve Velehradských slévárnách Otmara Olivy, který je autorem díla.

U lití nechyběl a osobně se do činnosti zapojil také děkan PF UP Václav Stehlík.„Zhruba dvoumetrový památník ve výklenku bude nositelem vypreparovaných textů posledních dopisů z vězení před popravou doktorky Milady Horákové. Obelisk je trojboký a budou jej podpírat tři hesla ve smyslu svobody, rodiny a vlasti. Vše završí symbol českého lva, lámajícího mříž,“ popsal Deníku známý sochař Otmar Oliva.

Plastika bude podle jeho slov z bronzu, lev postříbřený a pilon, podobajícímu se „zbičovanému tělu“, z červeného onyxu. Pilon bude stát na hrubém betonovém podstavci, kde bude v negativu vryto jméno Milady Horákové s daty.

Obnovená sakrální památka v Chřibech
V údolí Pod Sněženkovým kopcem je další obnovená památka v Chřibech

Děkan Václav Stehlík připomněl, že Právnická fakulta Univerzity Palackého staví na hodnotách, jako je svoboda, demokracie a občanská společnost.

„Podoba díla bude odkazovat na život Milady Horákové, k hodnotám, které ctila, a současně k české státnosti,“ doplnil děkan. Při hledání autora uměleckého díla pro knihovnu podle něj rozhodovala vazba autora na Olomouc, provázanost s odkazem Milady Horákové, umělecká hodnota díla a jeho originalita.

„Zakázku nakonec získal právě výtvarník Otmar Oliva. Pokud vše dobře půjde, dílo by mohlo být odhaleno příští rok v červnu při příležitosti výročí popravy doktorky Horákové,“ doplnil Václav Stehlík.