„Už aby to bylo. Naši mladí měli na střídačku dovolenou na začátku krize, ale teď už si ji musí šetřit na léto. Ošetřovné by sice dostali, ale pořád je to méně než v práci. Peníze by pochyběly, tak musím hlídat já. Sice se cítím pořád při síle, ale Evička s Petříkem umí být i rošťáci. Dlouhodobá péče o školkáčky není pro každý věk,“ míní například babička Eva Procházková z vesnice u Hulína, kde školky otevřou 25. května.

Školky i jejich zřizovatelé nyní řeší, za jakých opatření bude výuka probíhat. Jestli budou povinné roušky, jak bude vypadat stravování, zda rodiče budou smět vůbec vstoupit do prostor školky.

„Konkrétní podoba, rozdělení dětí do skupin a zavedení dalších opatření bude sděleno co nejdříve po upřesnění pravidel ze strany hygieniků,“ uvedl například starosta Luhačovic Marian Ležák.

Striktní hygienická pravidla už zveřejnily Otrokovice, jak uvádíme dále.

„U nás děti například nebudou ani chodit na vycházky mimo areál, ale budou trávit čas na zahradě,“ uvedla zase mluvčí Valašských Klobouk Lenka Zvonková.

Města rovněž zjišťují, jaký bude vůbec zájem ze strany zákonných zástupců. Na vyhodnocení jsou zvědaví například ve Vsetíně. V Holešově je už nyní patrné, že je to přibližně padesát na padesát. V sousední Kroměříži se očekává, že přijde asi 60 procent dětí.

Například v Uherském Hradišti se velká část rodičů stále nerozhodla, zda dítě do školky už za týden umístí.

Podle Dagmar Vackové, vedoucí odboru Útvar kanceláře starosty, maminky a tatínkové čekají na stanovení jednoznačných podmínek, jak to po otevření MŠ bude s takzvaným ošetřovným. V době zavření mateřinek ho lze čerpat místo chození do práce. A doposud není úplně jasné, zda to bude možné, i když bude školka v provozu.

Rodiče rovněž řeší, jestli bude otevřeno o prázdninách. Kvůli čerpání dovolené totiž mívají mateřinky omezený provoz. Ředitelé školek se však budou snažit vycházet vstříc tak, aby bylo otevřeno ve více týdnech než v předchozích letech.

Pozitivní rovněž je, že se nebude platit školné nazývané školkovné v době, kdy děti musely zůstat doma. Například ve Zlíně to představuje až téměř tisícovku za každý měsíc.

Co bude nutné dodržovat (příklad z Otrokovic)

Opatření, která bude nutno dodržovat:

• Zákaz sdružování více než 2 osob před MŠ s výjimkou blízké rodiny. V prostoru před MŠ budou dodržovat odstupy 2 metry.

• Udržování 2 m odstupu mezi osobami v prostorách šaten MŠ. Dítě může doprovázet

jen 1 osoba na dobu nezbytně nutnou pro předání či vyzvednutí bez zbytečného zdržování se v prostorách MŠ.

• Do MŠ budou vpouštěny osoby postupně tak, aby bylo zamezeno setkávání se v prostorách MŠ.

Je nutno počítat se zdržením při předávání dětí. Je tedy třeba přijít do MŠ s časovým předstihem.

• Při vstupu je povinné provést dezinfekci rukou bezoplachovým roztokem.

• Před předáním dítěte učitelce bude muset doprovázející osoba zajistit důkladné umytí rukou dítěte po dobu 30 sekund (mýdlem a vodou) a osušení jednorázovým ručníkem

• Dětem bude při vstupu do MŠ měřena teplota bezkontaktním teploměrem. Pokud bude dítěti naměřena teplota vyšší jak 37 stupňů Celsia, nebude do MŠ přijato. Zcela vyloučeny budou děti s příznaky virového onemocnění. V případě zjištění virového onemocnění během dne, jsou rodiče povinni si dítě okamžitě vyzvednout.

• Doprovázející osoba i dítě musí mít roušku v prostorách MŠ, dítě si sundá roušku při vstupu do třídy a rodiče roušku uloží do skříňky do sáčku.

Zdroj: Městský úřad Otrokovice

Jak je to v jednotlivých městech?

Zlín

Plánované otevření: 18. května

Provoz o prázdninách: provoz bude méně omezen než obvykle. Bude upřesněno

Počet školek zřizovaných městem: 22

Počet dětí ve školkách celkem: 2 268

Školné: 365 až 950 Kč/ měsíc

Otrokovice

Plánované otevření: 25. května

Provoz o prázdninách: budou otevřeny minimálně 2 ze 7 pracovišť s výjimkou posledního týdne v srpnu, kdy se MŠ chystá na nový školní rok

Počet školek: MŠ Otrokovice, která má 7 odloučených pracovišť a jedno oddělení pro dětí ve věku od 1 do 3 let

Počet dětí: 530

Školné v MŠ: 720 Kč/ měsíc

Valašské Klobouky

Plánované otevření: 25. května

Provoz o prázdninách: MŠ bude po oba dva měsíce v provozu

Počet školek: 1

Počet dětí: 150

Školné: 450 Kč/ měsíc

Luhačovice

Plánované otevření: 25. května

Provoz o prázdninách: otevřeno, radnice chce letos ulehčit rodinám návrat k normálu

Počet školek ve městě 1

Počet dětí: 139

Školné: 500 Kč/ měsíc

Vsetín

Plánované otevření: 25. května

Provoz o prázdninách: Kvůli plánovaným investicím musí zůstat některé školy uzavřeny. Minimálně 2 MŠ budou v provozu dle již zveřejněného rozpisu.

Počet školek: 9, další 3 soukromé

Počet dětí: 824, 109 v soukromých

Školné: 300 Kč/ měsíc

Holešov

Plánované otevření: V pondělí 11. května radnice vyhodnotí zjišťovaný zájem rodičů a rozhodne

Provoz o prázdninách: Ještě před pandemií byl sestaven běžný letní provoz. Ten bude možná přepracován ku prospěchu rodičů dle jejich zájmu

Počet školek: 3 právnické osoby a 7 pracovišť

Počet dětí: 437

Školné: 390 Kč/ měsíc

Valašské Meziříčí

Plánované otevření: 18. května

Prázdninový provoz: MŠ budou v reakci na aktuální situaci otevřeny tak, aby byl jejich provoz pokryt během celých prázdnin vyjma posledního týdne v srpnu

Počet školek: 7

Počet dětí: 750

Školné: 500 Kč/ měsíc

Rožnov pod Radhoštěm

Plánované otevření: v době uzávěrky článku nebylo známo

Prázdninový provoz: V normálním režimu mívají školky zavřeno po dobu 4 týdnů z 9. Ředitelkám MŠ bude s nejvyšší pravděpodobností doporučeno, aby školky zavřely maximálně po dobu 3 týdnů.

Počet školek: 4 v 8 budovách

Počet dětí: 558 dětí

Školné v MŠ: 600 Kč/ měsíc

Kroměříž

Plánované otevření: 25. května

Provoz o prázdninách: bude upřesněno

Počet školek: 8 s celkem 12 pracovišti

Počet dětí: 996

Školné: 350 Kč/ měsíc

Uherský Brod

Plánované otevření: 11. května

Provoz o prázdninách: MŠ budou uzavřeny 2, max. 3 týdny. Ostatní dny by měly být v provozu, bude-li dostatečný počet dětí. Provoz je nastaven stejně jako v dalších městech tak, aby se školky střídaly a v případě uzavření jedné MŠ mohly děti navštěvovat jinou MŠ

Počet školek: 8

Počet dětí: 552

Školné: 390 – 450 Kč/ měsíc

Uherské Hradiště

Plánované otevření: 18. května

Počet školek: 3 MŠ (z toho 1 velká s 9 pracovišti po celém městě UH)

Ostatní zřizovatelé: 2 MŠ zřizovatel Zlínský kraj, 1 zřizovatel soukromý

Provoz o prázdninách: Školky budou otevřené ve větší míře než v minulosti

Počet dětí: 943 dětí

Školné: 220 – 350 Kč/ měsíc

Pozn.: Školné v MŠ představuje tzv. úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole za měsíc. V přehledu je uveden počet MŠ zřizovaných městy, nikoli soukromými subjekty, pokud není uvedeno jinak. Stejně tak to platí u počtu dětí a školného.