„Expozicí Příběh Konstantina a Metoděje vstupujeme na mapu Evropy, na mapu nové mezinárodní kulturní cyrilometodějské stezky, která získala certifikaci před několika měsíci. Slovácké muzeum tedy získalo prostředky, aby mohlo pracovat i v mezinárodním kontextu,“ řekl ředitel Slováckého muzea Ivo Frolec. 

Otevření Cyrilometodějského centra ve Starém Městě 

Zdroj: Deník/Pavel Bohun

Přibyla také expozice Pravěk Uherskohradišťska o nejstarších dějinách ze zdejšího regionu.„V této archeologické expozici můžou návštěvníci obdivovat více než tisíc artefaktů. Jedná se o ty nejzajímavější nálezy z uherskohradišťského regionu,“ řekl vedoucí archeologického oddělení Slováckého muzea a zároveň spoluautor expozic Cyrilometodějského centra Tomáš Chrástek. 

Obří plastika květu dominuje poutnímu místu u jabloňového sadu v Komni. Slavnostní otevření.
Obří plastika květu dominuje poutnímu místu u jabloňového sadu v Komni

Expozice jsou sice multimediální, ale část té archeologické je tzv. haptická, tedy hmatová.Vznik centra zaměřeného na pravěk ocenil už před časem spisovatel a publicista Jiří Jilík, který působil jako průvodce ve staroměstské expozici Velké Moravy. „V sousedství Cyrilometodějského centra je rozsáhlá expozice Velké Moravy, přičemž expozice pravěku nám doposud chyběla. Otevřením centra pro veřejnost se nabídka poznávání historie regionu rozšíří z období Velké Moravy až do pravěké minulosti,“ řekl Jiří Jilík.

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti.
Uherské Hradiště ožije oslavami vína, tance a památek. Tady je program

Cyrilometodějské centrum nabízí dnem svého otevření 1. září 2022 komplexní a současně jedinečný pohled nejen na období Velké Moravy, ale i stopy a odkazy našich předků, kteří tato místa obývali několik desítek tisíc let před současností.

V neděli s mimořádným programem

Na první neděli po otevření, 4. září od 13 až 18 hodin, připravil tým Slováckého muzea mimořádný doprovodný program.

„Bude možnost tří komentovaných prohlídek, prohlídky depozitářů spolu s odborným výkladem, zapojení do debaty s tvůrci expozic či ochutnávky dobové kuchyně Velké Moravy. Program zahrnuje také besedu Martiny Janochové na téma Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje spolu s projekcí dokumentu Pěšky bez hranic. Pro děti si programové pracovnice muzea připravily venkovní aktivity a tvořivé dílny. Veškeré informace naleznou návštěvníci na našich webových stránkách či sociálních sítích,“ připomíná mluvčí Slováckého muzea Petra Bubeníková.Slavnostního otevření Cyrilometodějského centra se účastnili zástupci Zlínského kraje, vedení Slováckého muzea i autoři expozice. Dílu požehnal staroměstský farář Miroslav Suchomel.

Financování ze tří zdrojů

Výstavba Cyrilometodějského centra ve Starém Městě byla součástí projektu Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy, která zahrnovala také revitalizaci venkovních archeologických lokalit Sady (Výšina sv. Metoděje v Uherském Hradišti), Špitálky ve Starém Městě a lokalitu Na Díle v obci Modrá.

Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě.
Cyrilometodějské centrum provede od pravěku po středověk

Rozsáhlá investiční akce byla financována ze tří zdrojů – z dotačního fondu IROP ve výši 89 575 000 Kč, rozpočtu Zlínského kraje v částce 24 618 000 Kč a z vlastních zdrojů Slováckého muzea ve výši 9 266 000 Kč. Celkové náklady činily 123 459 00 Kč.

Nová přístavba v těsné blízkosti současného památníku je tvořena specializovaným archeologickým pracovištěm, depozitárními prostory, knihovnou s badatelským zázemím a veřejným depozitářem, prezentačním sálem a především expozičními sály.