„Loni jsme ji rozebrali a letos od července do začátku září znova stavili," uvedl ředitel obecně prospěšné společnosti Park Rochus Jan Blahůšek. Do tří let mají nové muzeum v přírodě tvořit čtyři stavby, k nyní otevřené stodole přibude ještě malá zemědělská usedlost z Boršic, domkářské stavení z Veletin a zřejmě i nadsklepní objekt z Tučap.

Náklady na znovupostavení stodoly se vyšplhaly na půl milionu korun. Kromě rozebrání bylo potřeba zaplatit také odborné ošetření, terénní úpravy a nákup nového materiálu.

Pořadatelé chtěli v sobotním programu příchozím ukázat prvky tradiční lidové kultury. Koně starým způsobem orali malé políčko, svůj um předváděli tesaři nebo výrobce nepálených cihel, zpěvačky ze sborku Plkotnice šústaly kukuřici, která už zdobí trámy stodoly.

Stavba zůstane veřejnosti procházející se po Rochusu běžně zavřená, asi jednou do měsíce se zde ale budou pořádat tematicky zaměřené akce. „Tou příští bude 20. října sázení stromků pro Rochus," dodal Jan Blahůšek.