Mezi turistická lákadla Ostrožské Lhoty patří Obecní muzeum s archeologickými nálezy, které je součástí místního víceúčelového domu. Archeologickou kolekci tvoří kromě zapůjčených nebo zakoupených předmětů také nálezy získané povrchovými sběry z katastru obce a blízkého okolí. Její významnou součástí jsou rovněž artefakty ze sbírky předčasně zesnulého Libora Ježka z Dolního Němčí.

Fotogalerie: Archeologické muzeum v Ostrožské Lhotě

Architektonickou zajímavostí patřící do kategorie těch novodobějších, je vojenský bunkr, nacházející se na území obce, nedaleko poutního vrcholu. Jeho výstavba se datuje do 60. let minulého století. Ve Zlínském kraji by podobných objektů mělo být minimálně patnáct.

Jediný zpřístupněný veřejnosti je však údajně ten u Ostrožské Lhoty, který sloužil armádě jako pozorovatelna. V roce 2012 jej Ministerstvo obrany převedlo na Ostrožskou Lhotu. Tamní turisté objekt opravili a od roku 2015 bunkr v letní sezoně otevírají a nabízejí veřejnosti k prohlídkám.

Fotogalerie: Bunkr pod sv. Antonínkem

Ostrožské Lhotě dominuje kostel zasvěcený sv. Jakubu Staršímu, vystavěný na začátku minulého století a vysvěcený v roce 1908. Lhoťané vloni oslavili 650 let první písemné zmínky o obci. Pravidelně se zúčastňují setkání Lhot, které se neobávají uspořádat, což už se jim v minulosti úspěšně podařilo.

Novodobá historie vesnice je plná budovatelských aktivit.

Každý rok jsou podle lhotského starosty Romana Tuháčka investice směřovány určitým směrem.

„V uplynulých letech to byla například škola, školka, vybudování základní technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů.

V minulém roce jsme se zaměřili převážně na dopravní stavby. Stará nevyhovující panelová cesta před mateřskou školkou, zdravotním střediskem a sportovní halou, byla nahrazena novou asfaltovou komunikací,“ upřesnil Roman Tuháček.

Součástí toho byla podle něj i výměna kanalizace a vybudování 26 nových parkovacích stání, nový chodník a veřejné osvětlení. Také ulice Řádek se dočkala obměny staré nevyhovující panelové cesty a rekonstrukce chodníku.

„Samozřejmě myslíme i na přírodu. Každým rokem vysazujeme stromy a keře a to jak v intravilánu, tak v extravilánu,“ připomněl starosta.

Významnou loňskou událostí byla oslava výročí 650 let od první písemné zmínky o Ostrožské Lhotě.

„Do organizování oslav se zapojili všechny spolky a spousta dobrovolníků, což považuji za stěžejní. Díky těmhle lidem byly oslavy krásné a jedinečné. Probíhaly čtyři dny a byly poděkováním všem, kteří se nějakým způsobem historicky, ale i v současnosti podíleli a podílejí na rozvoji obce. Je to opravdu velmi záslužná práce a bez takových lidí by to nešlo,“ poznamenal Roman Tuháček.

Letos hodlá vedení obce investovat do dopravních staveb. Například má být vybudován nový chodník podél komunikace III. třídy.

„V tomto úseku, podél hlavní silnice, chodník doposud chybí, což je pro chodce velmi nebezpečné.

Dále bude zrekonstruován chodník, který je v havarijním stavu. Jedná se o velmi frekventovanou část, vedoucí ke zdravotnímu středisku a mateřské škole. Tím bude dokončena rekonstrukce v ulici Burešín,“ uvedl starosta.

U obchodu Jednota vzniknou nová parkovací stání, aby auta neparkovala v křižovatce, jako se tomu podle něj děje. Úprav se dočká i prostor autobusové zastávky a část místní komunikace.

„Hodláme prodloužit infrastrukturu v ulici Lánka pro výstavbu rodinných domů. V plánu je také výsadba rostlin a doplnění herních prvků pro děti na veřejných prostorách a další,“ konstatoval Roman Tuháček.