„Byl to prostě průšvih, který se neměl stát. Voda byla v jednu chvíli od chloru úplně červená. Pokud by se jí někdo napil, měl by možná velký problém. Nakolik vážný, to si ale netroufám odhadnout. Na firmě byl z toho velký zmatek, bylo to pro všechny velmi nepříjemné," poznamenal zdroj blízký společnosti Slovácké vodárny a kanalizace. Své jméno sice redakci sdělil, odmítl ho ale zveřejnit s odůvodněním, že není oprávněný podávat informace.

Případ potvrdil i starosta Ostrožské Lhoty Antonín Jelének. „Nedokážu posoudit, nakolik nebezpečná pro zdraví lidí ta situace byla. Mohu jen sdělit, že nám volali z vodáren kolem třetí odpoledne, abychom rozhlasem vyhlásili, že lidé by neměli vodu dočasně používat. Voda prý obsahuje větší množství chloru," podotkl starosta Jelének.

Dodal, že kolem dvacáté hodiny byl tento stav odvolaný a lidé mohli vodu opět začít používat. První muž obce považuje tuto událost za mimořádnou. „Nevzpomínám si, že by v posledních dvou nebo třech letech k takové situaci ve Lhotě došlo," pátral marně v paměti Jelének.

Pro obyvatele obce znamenalo hlášení rozhlasu o mimořádném stavu zvýšený zájem o balenou vodu. „Manželka, která pracuje v obchodě, tvrdila, že lidé začali skupovat balenou vodu ve velkém. Já jsem hlášení neslyšel, a tak jsem si ten den v klidu udělal kávu. Smrděla po chloru hodně silně, ale nevěnoval jsem tomu mimořádnou pozornost. Vypil jsem ji, žádné zdravotní obtíže se naštěstí nedostavily," popsal svůj zážitek Radek Rajnoha z Ostrožské Lhoty.

Ředitel Slováckých vodáren a kanalizací (SVaK) Lubomír Trachtulec přiznal, že k úniku většího množství chloru do vody skutečně došlo. „Při úpravě vody uniklo do vodovodního potrubí 0,7 miligramu chloru na litr vody. Normální stav je přitom 0,3 miligramu a na litr. Došlo k tomu kvůli závadě na dávkovacím zařízení. Nikdo z našich pracovníků za to potrestán nebyl, protože takovou závadu nemohl nikdo ovlivnit. Věc jsme ohlásili hygienikům, vedení obecnímu úřadu v Ostrožské Lhotě a okamžitě po zjištění závady jsme začali pracovat na vyčištění vody," sdělil ředitel SVaK Lubomír Trachtulec.

Vedoucí odboru hygieny obecné a komunální krajské hygienické stanice se sídlem ve Zlíně Eva Javoříková upřesnila, že ke zdravotnímu zabezpečení pitné vody v distribuční síti je stanovena minimální hodnota volného chloru 0,05 miligramu na litr.

„Horní mezní hodnota činí 0,3 miligramu na jeden litr. Při nedodržení minimální hodnoty není voda zabezpečena pro případ mikrobiální kontaminace. Překročení mezní hodnoty volného chloru až do koncentrace 3,0 miligramu na litr, která je havarijním limitem pro nouzové, krátkodobé zásobování pitnou vodou, nepředstavuje zdravotní riziko," sdělila Eva Javoříková.

Upřesnila, že při takovém překročení povoleného limitu je jakost tekutiny nepříznivě ovlivněna z hlediska pachu a chuti. „U citlivých jedinců může způsobovat též podráždění pokožky," dodala Eva Javoříková.

Stanovisko poskytl také vedoucí oddělení hygieny a výživy hradišťské pobočky krajské hygienické stanice se sídlem ve Zlíně Miroslav Jaroš. „Při konzumaci silně znečištěné vody chlorem může dojít k poleptání sliznic a tím i krvácení do zažívacího traktu. Proto je v takovém případě nutné, aby se takto postižený člověk obrátil na lékaře. Případ z Ostrožské Lhoty ale neznám, proto nedokážu odhadnout, nakolik nebezpečná situace se tam odehrála," podotkl Miroslav Jaroš.