Od 1. listopadu přibyly k těm stávajícím kontejnery šedé barvy, do nichž lidé mohou odkládat drobné kovové obaly, například vypláchnuté plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, neznečištěný alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

Je však třeba brát na zřetel, že do šedých kontejnerů nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení.

Nové šedé kontejnery na drobné kovové obaly mají své místo u autobusové zastávky v ulici Hradišťská (u mostu přes potok Okluky), v ulici Rybáře u obloukového mostu a na sběrném místě Pastruh. 

Dita Mrázková