„Právě jsme obnovili stavební řízení. Budeme spolupracovat s firmou, která na pronajatých pozemcích v dané oblasti postavila solární elektrárnu. Zatím ale není jasné kdy,“ prozrazuje detaily dlouho plánovaného projektu starosta Uherského Ostrohu Miroslav Vaněk.

Za dosud nerealizovanou instalací osvětlení na ostrožské stezce, která je značně využívaná jak místními lidmi, tak turisty, stojí nedostatek peněz.

„Osvětlení cyklostezky bohužel není věc, na kterou bychom dostali dotaci, proto jsme odkázáni na vlastní zdroje,“ vysvětluje několikaleté zamrznutí projektu Vaněk. Náklady na stavbu však nejsou nijak enormní, pohybují se kolem jednoho milionu korun.

Cyklostezku vybudovalo město v roce 2003 bez osvětlení, neboť to se dříve běžně neinstalovalo. Navíc nebyly hotové další části vinařské cyklostezky, a tak investice nebyla zapotřebí. Časy se změnily. Nyní jde o jednu z nejfrekventovanějších stezek celé slovácké cyklistické infrastruktury a v současnosti podle starosty Vaňka patří osvětlená stezka ke standardu.

V době instalace osvětlení nebude stezka naštěstí uzavřena. Starosta Vaněk ujišťuje všechny uživatele ostrožské cyklostezky, že tato úprava nijak neomezí její běžný provoz.

KATEŘINA HAVLOVÁ