Na jeho poslední cestě jej doprovodí i dechová hudba Mistříňanka.

Smišovský působil jako učitel na středních školách, jako učitel hudby na lidové škole umění i jako muzikant v četných kapelách.

Spolupracoval se soubory Bojané, Mistříňanka, Stříbrňanka, Moravanka a dalšími. Je autorem asi pěti set prací. Psal pro dětské sbory, písně taneční i poslechové, vánoční pastorely i chrámovou hudbu. Spolupracoval asi s třiceti textaři a básníky.