V dané lokalitě se pochovávalo od poloviny 13. století až do roku 1784, proto se výkopové práce realizovaly v co nejužším možném profilu, aby bylo pohřebiště nejméně zasaženo. Miroslav Vaškových, vedoucí archeologického oddělení Slovácké muzea, které výzkum realizovalo, označil brodský nález jako velmi zajímavý, a to zejména z pohledu anomálií, které se u jednotlivých koster objevují.

„Kosterní pozůstatky každého z dvaceti pěti hrobů jsme v neočištěné podobě samostatně uložili do krabic. V brzké době budou tyto nálezy odvezeny na speciální antropologické pracoviště do Zlína, kde budou podrobeny pečlivému zkoumání. Řada z koster totiž nese pozůstatky nejrůznějších anomálií. Na jedné z lebek se objevuje výrazný výrůstek nad levým okem, jiné ostatky mají začernalé krční a hrudní obratle, aniž by šlo o následky popálení. Asi nejzajímavější je kostra s neobvykle velkou lebkou. Zemřelý zřejmě patřil mezi hydrocefaly, lidi s vodnatelnou hlavou. Co však můžeme našim předkům jenom závidět, je mimořádně zachovalý chrup u většiny z nich,“ dodal Miroslav Vaškových.

Poté, co budou kosterní pozůstatky prozkoumány a zdokumentovány, budou opět pietně pohřbeny, nebo budou uloženy v brněnském muzeu Anthropos, které se zabývá vývojem člověka.

ALENA KUČEROVÁ