„V úterý 19. srpna a ve středu 20. srpna se k nám přidalo dalších sto šedesát poutníků. Nejstarší je mezi nimi osmasedmdesátiletá paní Helena a nejmladším je můj synovec, šestiletý Vojtěch Šustr,“ informoval včera z poutní cesty jeden ze zakladatelů pochodu a předseda Matice velehradské páter Jan Peňáz z Křtin.

Denně urazí poutníci kolem třiceti kilometrů. „Máme za sebou dva dny putování z Velkého Meziříčí. V pátek 22. srpna navštívíme poutní Klimentek ve Chřibech a vpodvečer dorazíme do Boršic. Věříme, že nám bude počasí přát a že ve zdraví dorazíme do poutního Velehradu,“ svěřila se řeholnice Konstancie. Ta se pouti účastní už počtvrté.

„Při putování krásnou krajinou Moravy děkujeme za poselství evangelia, které našim předkům přinesli svatí Cyril a Metoděj, a prosíme za obnovení víry v našem národě,“ popisuje Peňáz. Ten očekává, že v průběhu čtvrtku a pátku se k pochodujícím přidají také davy dalších, kteří včera vyrazili nebo ještě vyrazí z různých míst Slovácka.

„Ti, jimž zdraví už tak neslouží, mohou přijet v pátek večer do Buchlovic nebo do Boršic, odkud v sobotu v 8 hodin ráno vyrazíme pěšky na Velehrad. V tamní bazilice bude sloužit mši svatou děkan Jindřich Bartoš ze Znojma. Kázat má velký poutník P. Ludvík Bradáč, který už absolvoval pěší cestu do Říma i Leningradu,“ naznačil hlavní organizátor akce Peňáz.