V duchu oslav 80. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy (SUPŠ) v Uherském Hradišti se v této instituci ponese rok 2019. První akcí, která má výročí připomenout, je výstava komorní kolekce prací současných pedagogů SUPŠ v prostorách Nového Kláštera v Napajedlích. Její vernisáž je naplánována na 17. ledna od 19 hodin. Výstava potrvá do 17. února.

„Výstava pedagogů Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti je přehlídkou devatenácti tvůrčích osobností a individualit, které spojuje působení a v mnoha případech i studium na SUPŠ. Instalace nemá společné téma a jejím posláním je upozornit na autory ve škole působící i na tendence a jevy ve světě výtvarného umění. Díky různorodému zaměření autorů je v expozici možné sledovat ukázky malířských, grafických, sochařských, fotografických i experimentálních technik, které dlouhodobě charakterizují tvorbu zúčastněných osobností,“ uvedl učitel dějin výtvarné kultury na SUPŠ Martin Dvořák.

Výstavou děl současných pedagogů zahájila škola cyklus prezentací, který je součástí oslav 80 let od jejího založení. Další výstava v Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti představí práci dlouholetého pedagoga keramiky Vladimíra Groše a práci jeho žáků. Na jednotlivých výstavních a uměleckých projektech se podle Martina Dvořáka podílí řada institucí, s nimiž škola dlouhodobě spolupracuje. 

„Oslavy 80 let od založení Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti vyvrcholí na podzim roku 2019 historiografickou výstavou v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně a výběrovým salonem absolventů školy v Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Součástí oslav budou také doprovodné akce pro veřejnost a cyklus výstav poslední generace absolventů v Café Portal v Uherském Hradišti,“ dodal Martin Dvořák.

Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti byla založena v roce 1939 firmou Baťa, jako Zlínská škola umění. V roce 1952 škola natrvalo přesídlila do Uherského Hradiště, kde následně získala dvě historicky cenné budovy – část bývalého krajského soudu a budovu Franklovky.

„Následující desetiletí pak přispěla k založení nových studijních oborů, díky kterým dnes SUPŠ Uherské Hradiště nabízí uchazečům nejširší paletu středního uměleckého vzdělávání ze všech institucí stejného zaměření v ČR. Během své dlouholeté historie škola připravila pro uměleckou praxi velké množství absolventů, z nichž někteří se prosadili v kontextu nejen českého, ale také evropského výtvarného umění,“ poznamenala Eva Blahůšková s tím, že výtvarné umění prošlo v posledních desetiletích dynamickým vývojem, na nějž škola reagovala zavedením nových výukových předmětů, jejichž účelem je seznámit žáky s problematikou podoby dnešního vizuálního umění.