„Jamboree je o setkávání a letos na něm měly být stovky bývalých i současných členů, stejně tak se na Jamboree měli sejít pamětníci, kteří zde měli zavzpomínat na svá raná léta ve skautu, přáli jsme si, aby si setkání s přáteli užili naplno. Bohužel vzhledem ke zhoršující se situaci nechceme ani je ani veřejnost, která by Jamboree navštívila, vystavit riziku nákazy. Jako výchovná organizace se snažíme vést děti příkladem, a tak jsme se rozhodli akci přesunout na 8. května 2021,“ sdělil za organizátory Jakub Grós, Jag.

Neznamená to však, že skauti a skautky 100 let skautingu v Uherském Hradišti letos neoslaví. Další program zůstává v platnosti – 28. října otevře skautský pochod městem vernisáž výstavy věnované historii skautingu v Uherském Hradišti.

„Úspěšně jsme také vydali výroční Zkazky kmene Řvavých, které jsme spolu se všemi oddíly ve středisku po celý rok připravovali,“ poznamenal vedoucí střediska Psohlavci Jiří Kamas – Sam.