Narodil se 19. dubna 1939 v Bílovicích, kde také žil. Vystudoval Střední průmyslovou školu v Uherském Hradišti a Vysokou školu ekonomickou v Praze, dlouhá léta pracoval v Moravanu v Otrokovicích.

Jako malíř byl autodidakt, začínal kopírováním realistických námětů. V šedesátých letech ho silně ovlivnili surrealisté (Toyen a Jindřich Štýrský), obdivoval i abstrakci.

Tyto moderní podněty vstřebával do své tvorby a v roce 1973 se stal členem Výtvarné skupiny při tehdejším Sdruženém závodním klubu v Uherském Hradišti.

Slavil úspěchy na skupinových výstavách i v tehdejších krajských a celostátních soutěžích pro amatérské výtvarníky. Jeho rukopis se ustálil na určité syntéze tvarové i barevné stylizace kombinující figurální a krajinné náměty, barevnost byla ovlivněna koloritem Slovácka a autor jakoby hledal rovnováhu mezi reálným světem a světem obrazu.

Zajímavý byl lyrizující, ale ne sentimentální souzvuk mezi přírodou a lidmi. Svoji tvorbu v posledním období představil na autorských výstavách v Trenčíně (2009) a v Uherském Hradišti (2014), zúčastňoval se družebních výstav Setkání - stretnutie a na svoji výstavu k životnímu jubileu si přizval kolegy z Výtvarné skupiny SZK (Burďáková, Bystřický, Botek, Pavlica, Psotka). Příbuzní a přátelé se s Jaroslavem Abrhámem rozloučili 17. dubna v Bílovicích. 

Autor: Miroslav Potyka