Koncert, který si v loňském roce získal srdce diváků a byl velmi rychle vyprodán, se uskuteční v 19 hodin v uherskohradišťské Redutě. V programu zazní houslový koncert Antonína Dvořáka a moll a symfonie Jeana Sibelia. Koncert pořádá hudební spolek Umíme Hrát jako mimořádný večer koncertní sezóny.