V regionu se jich nachází zhruba dvacet. Osud těch rozsáhlejších, jako jsou opuštěné zemědělské a tovární areály, není lhostejný ani zástupcům kraje. Ti nabídli lidem či firmám, které by chtěly v takových objektech realizovat své podnikatelské záměry, pomoc v podobě evropských peněz. O tom, že taková pomoc je víc než žádoucí, vypovídá i vyjádření místostarosty Uherského Ostrohu Vlastimila Kuřimského, v jehož městě se nachází léta nevyužitý pivovar.

„Stávající majitel má ale s objektem své záměry, které by měly být ale odlišné od výroby piva. Ve městě máme ještě jednu opuštěnou provozovnu železářství a několik chátrajících objektů v zemědělském družstvu,“ vysvětlil Kuřimský.

Ostrožský pivovar oslavil v roce 1994 úctyhodných 400 let od svého vzniku, o několik let později ale skončil v likvidaci. Nyní se o něj stará soukromá firma. Přesto k žádným výrazným změnám v provozu prozatím nedošlo. Podnikatel Vladimír Konečný, jehož společnost pivovar vlastní, vyjádřil potěšení nad tím, že Zlínský kraj zařadil jeho objekt mezi brownfieldy.

„Prostředky z těchto zdrojů nám umožnily připravit projekt, který by měl citlivým způsobem pomoci k opětovnému využití těchto historicky významných prostorů,“ podotkl Konečný s dovětkem, že prozatím nepovažuje za vhodné specifikovat, jakým způsobem někdejší téměř zapomenutý areál pivovaru využije.

Uherský Ostroh ale není zdaleka jediným místem s brownfields. Například Uherské Hradiště stále hyzdí opuštěný, rozestavěný komplex budov na ulici 28. října v Uherském Hradišti. Ten se v době hluboké totality, měl stát baštou SSM. Nyní ho vlastní soukromý investor, který plánuje moloch přeměnit na tři bytové domy. Prozatím však svůj záměr realizovat nezačal.

Také v obnovení provozu pivovaru v Uherském Hradišti-Jarošově, jehož zašlou slávu dnes připomínají jen skladové prostory a restaurace, už dnes nikdo příliš nevěří. „Chtěli jsme část provozu odkoupit, zpřístupnit ho veřejnosti a v omezené míře, spíše symbolicky, tam i vařit pivo. Majitel ale nabízel prostory, které pro tento účel nebyly vhodné. Proto jsme od tohoto záměru ustoupili,“ vysvětlila mluvčí hradišťské radnice Petra Zemčíková.

Urychlenou nápravu by uvítali o oslovení obyvatelé města. „Ty zašlé baráky ve městě jen kazí snahu radních, kterým se poměrně dobře daří měnit tvář města k lepšímu. Také například bývalé kasárenské budovy se mění k nepoznání. Opuštěná věznice a objekt na ulici 28. října jsou ale dlouholetou ostudou města,“ podotkl hradišťák Roman Struhař.

„Užitek z takto regenerovaných objektů bude patrný nejen pro podnikatele, ale i obce, města a obyvatele, na jejichž území se brownfield nachází,“ konstatoval statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Libor Lukáš.