Někteří opoziční zastupitelé jsou však, na rozdíl od vedení radnice, přesvědčeni o tom, že by se stavební úpravy v aglomeraci měly přednostně týkat těch ulic, jejichž stav je na tom hůř. Investovat prý by radnice měla do potřebnějších záležitostí.

„Město by se mělo zabývat opravami podle tzv. pasportizace a ne nahodile, podle toho, jak si někdo usmyslí, že v této chvíli se má tato ulice rekonstruovat jenom proto, že je víc vidět. Jsou tady ulice, které by měly být rekonstruovány přednostněji, protože jsou v daleko dezolátnějším stavu,“ řekl Deníku uherskohradišťský zastupitel Jan Zapletal (Nestraníci pro Hradiště).

Podobně záležitost vnímá Michal Dvouletý (Soukromníci Svobodní Nezávislí – Naplno pro Hradiště).

„Nepotřebujeme rozhazovat peníze na zkrášlování centra města, ale musíme je s větším rozumem investovat do věcí, které jeho občané skutečně potřebují. Tedy musíme vyřešit parkování například na Východě nebo v Jarošově, skoncovat s nekonečnými kolonami, napojit město na obchvat nebo se soustředit na dostupné bydlení pro mladé rodiny, ale také pro seniory, včetně potřebných služeb pro ně,“ naznačil Michal Dvouletý. Utrácení peněz na líbivé projekty je podle něj sice jednoduché, ale budoucnost města potřebuje jiný přístup.

Rekonstrukce Prostřední ulice a povrchu Mlýnské ulice má začít v dubnu a trvat až do konce srpna.

„Od poslední komplexní opravy v roce 1995 je povrch ulice Prostřední již technicky nevyhovující, vyznačuje se nerovnostmi a často i narušením dlažby. V dobrém stavu se nenachází ani povrch v ulici Mlýnská,“ uvedl mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Parkovací místa u vlakového nádraží ve Starém Městě.
Starosta: Plochu u nádraží si pronajímáme od Českých drah za 170 tisíc ročně

Stavební práce budou proto spočívat především v úpravě stávajících povrchů, jež budou kompletně vyměněny za nové. Povrch v obou ulicích má pokrýt žulová kamenná dlažba atypické skladby.

„Součástí akce je rovněž odstranění stávajícího veřejného osvětlení z fasád domů a instalace nového veřejného osvětlení umístěného na sloupech,“ doplnil Jan Pášma.

Zároveň podle něj dojde k osazení nového městského mobiliáře včetně prvků zeleně (truhlíky, květináče), úpravě odvodnění ulic a k přípravě pro vedení metropolitní sítě. Ještě před zahájením oprav na začátku dubna provedou v místě plynaři výměnu plynovodu.

Ve stejné lokalitě byla před čtyřmi lety opravena ulice Šromova.

„Již tehdy jsme věděli, že obě ulice, Prostřední i Mlýnská, opravy potřebují. Nejsou technicky v dobrém stavu. Nyní se tedy věci pohnuly kupředu a do oprav se pustíme. Ztvárnění ulice a provedení povrchu naváže na ulice Havlíčkovu a Šromovu,“ řekl starosta města Stanislav Blaha (ODS a nezávislé osobnosti).

Novým klenotem skanzenu Modrá je mohutná replika hradebního tělesa.
Mohutná replika hradeb. To je nový klenot Archeoskanzenu Modrá

Město předpokládá, že během stavby vznikne souběh samotné realizace se zásobováním a s přístupem k nemovitostem.

„Realizace proběhne ve stísněném uličním prostoru, nevyhneme se ani úplné uzavírce ulice, proto bude stavba probíhat po částech – délkových úsecích, aby byl minimalizován dopad na běžný provoz ulice. O omezeních v pohybu chodců a v dopravě či o přístupu k nemovitostem budeme samozřejmě podrobně informovat v dostatečném časovém předstihu,“ potvrdil místostarosta města Jaroslav Zatloukal (ODS a nezávislé osobnosti).

Vlastníky sítí a nemovitostí o svém záměru město informuje již od roku 2020.

Ulice Prostřední a Mlýnská, nacházející se v centru historické části Uherského Hradiště, jsou součástí městské památkové zóny. V ulici Prostřední, která se v minulosti jmenovala i Česká, Radniční, Antonína Švehly, nebo i Stalingradská, se nachází celá řada historických památek z nichž nejvýznamnější je původní středověká radniční budova. V souběhu s realizací oprav proběhne archeologický výzkum.