„Příliš často jsem sice schody nevyužívala, spíš jezdím autem, nicméně mi to přijde jako dobrý nápad především s ohledem na jejich dlouholetý stav. Z mého hlediska nebyly jenom lety silně opotřebované, ale také nebezpečné svojí strmostí a blízkou polohou k vozovce," pochvalovala si začátek oprav Broďanka Sylvie Krajsová. Obnova schodů má trvat do 15. září, a tak místní obyvatelé budou mít téměř půl roku uzavřenou jednu z nejfrekvento­vanějších městských tepen. „Poté, co vznikla lávka a z ní možnost dostat se k nádraží, nejsou schody už tak využívané. Sama si vzpomínám, že jsem jako malá po nich chodila neustále, ale teď je beru pouze jako historickou pamětihodnost města, s níž by mělo být důstojně zacházeno," podělila se o své zkušenosti další obyvatelka Uherského Brodu Vlasta Heřmanová.

O zachování historického rázu celé lokality by se tak měly postarat dotace v odhadované výši 6,5 milionu korun. Podle mluvčí Uherského Brodu Elen Sladké je z architektonického hlediska snaha uvést schodiště z první poloviny minulého století do původního stavu. „Konstrukce bude nově provedena z masivních žulových stupňů. Opraveny budou sousedící kamenné zídky s výplňovými plotovými dílci a obnoveno bude masivní zábradlí prvního dolního ramene," dodala Elen Sladká.

O nové dekorativní prvky se pak má postarat seznam jmen významných osobností, které budou na schodech umělecky vyobrazeny. „Obecně se bude jednat o jména významných rodáků z druhé světové války, z odboje, z řad starostů, umělců a církevních hodnostářů. Bylo těžké stanovit hranici toho, kdo historicky zaslouženou personou je, a kdo není, nicméně jsme nakonec došli k reprezentativnímu seznamu velkých Broďanů," upřesnil místostarosta David Surý. Kdo by konkrétně na schodech neměl chybět, je pro místní snadnou otázkou.„Rozhodně by tam mělo být jméno Jana Ámose Komenského, ale také obětí druhé světové války," shodly se Sylvie Krajsová a Vlasta Heřmanová. Jmenný seznam, jenž byl zastupitelstvem schválen, obsahuje jak Komenského, tak například rodinu Stratilovu, jenž se stala obětí nacismu, či odbojáře Josefa Pelanta, Františka Měšťana a Rudolfa Babulu. Mimo ně bude na schodech zvěčněn také bývalý starosta Bohuslav Luža nebo spisovatel František Kožík. Celkově čítá seznam 33 jmen, které byly na posledním zastupitelstvu doplněny ještě o Reginalda Daclíka a Jaroslava Hlobila.

Schody tak během své historie absolvují třetí zásadní opravu. Jejich vznik souvisí pravděpodobně s výstavbou gymnázia v roce 1898. Ze záznamů, jak informoval archivář muzea J.A. Komenského Radek Tomeček, lze totiž prokázat pouze dvě další. První se uskutečnila v roce 1927, před níž byla tehdy důležitá spojnice v havarijním stavu. Druhá větší úprava proběhla poté až v roce 1992.

Související

2. etapa stavby dopravního terminálu: Uherskobrodský dopravní terminál

1. etapa stavby dopravního terminálu: Nový most překlenul železnici v Uherském Brodě