Stavební aktivitou za 62 milionů korun je generální oprava vnitřních prostor starobylé tvrze v Hluku, do níž se tamní radnice pustila vloni po 65 letech. Dominanta dolňáckého města z počátku 14. století by měla být v rukou stavařů minimálně do srpna letošního roku. Stále ovšem není jisté, jak dlouho bude obnova trvat a kolik peněz bude městskou pokladnu stát.

„Šedesát dva milionů je vysoutěžená částka. Dnes už jsme ale na pětasedmdesáti a konec je v nedohlednu. Ukončení prací je plánované na letošní červenec, datum ale určitě nebude dodržený. Jen archeologický průzkum nádvoří má trvat pět až šest týdnů. Doufám že do konce roku 2023 to zvládneme,“ řekl Deníku David Hájek.

Co do objemu finančních prostředků patří mezi nejnákladnější investiční akce tohoto roku v Uherském Hradišti rekonstrukce střech ZŠ Za Alejí.

Šéfredaktor Slováckého deníku Pavel Bohun
Štve nás zdražování? Přestaňme ho podporovat!

„V rámci hospodaření se srážkovými vodami budou střechy řešeny tak, aby zadržovaly část dešťových vod. Převážná většina střech je navržena jako vegetační (tzv. zelené střechy), zbytek je navržen s drenážním kamenivem – kačírkem,“ sdělil mluvčí radnice v Uherském Hradišti Jan Pášma.

Akce za celkových 43,6 milion korun se podle jeho slov nachází před zahájením výběrového řízení na dodavatele – zhotovitele stavby.

„Na tuto akci, která bude provedena v měsících květen až říjen letošního roku, bude poskytnuta dotace z Národního plánu obnovy ve výši 33,5 milionu korun,“ dodal Jan Pášma.

Největší letošní investicí Starého Města je vybudování venkovního kluziště. Ta byla zahájena v závěru loňského září, po ukončení letního provozu na tenisových kurtech u tamní sportovní haly.

„Harmonogram prací byl nastaven tak, aby se stavební práce stihly do zahájení jarního provozu sportovišť tj. na začátku května 2023. Plán také počítal se zkušebním provozem kluziště na konci letošního února, aby se prověřila funkčnost chladící technologie kluziště,“ uvedl staroměstský starosta Martin Zábranský.

Jenže nastaly komplikace. Poté, co se stavba rozjela, bylo podle jeho slov zjištěno, že železobetonová deska kluziště, je sice v projektové dokumentaci uvedena, v rozpočtu projektu však chybí. Navíc při dodatečných tlakových zkouškách podloží bylo zjištěno, že pod deskou kluziště musí být kvůli váze desky zhutněna silnější vrstva kameniva.

Velehradskou baziliku rozezněl sedmý ročník Tříkrálového koncertu.
Velehradskou baziliku rozezněl sedmý ročník Tříkrálového koncertu

Stavební práce proto byly po dohodě se zhotovitelem a projektantem koncem loňského října zastaveny. Do konce roku 2022 bylo proinvestováno pět milionů korun. Projektová dokumentace se musela upravit a znovu nacenit zhotovitelem stavby.

„Předpokládáme, že se stavba opět rozběhne v polovině měsíce ledna. Stavba se prodraží asi o čtyři miliony korun. Celkové náklady na tuto akci dosáhnou 45 milionů korun a budou částečně kryty z rezerv termínovaných vkladů a spořících účtů města, zbytek z úvěru. Předpokládáme, že zastavením prací vzniknou městu vícenáklady. Jejich výši v současné době nemůžeme odhadnout. Ta bude stanovena na konci realizované stavby,“ řekl Martin Zábranský.

Ten věří, že se stavba úspěšně dokončí a bude od prosince 2023 sloužit k veřejnému bruslení a hobby hokeji, v letních měsících k in-line hokeji a tréninkům florbalu.

„Dobře víme, jak mizerné jsou sněhové podmínky v našem kraji. Výstavbu venkovního kluziště vnímám především jako investici k rozšíření nabídky zimních sportů ve městě a regionu,“ upřesnil starosta.