Starosta Hluku Martin Křižan.Starosta Hluku Martin Křižan.Zdroj: archiv Martina KřižanaJednou ze zásadních aktivit, které se město Hluk nevyhne, je rozsáhlá rekonstrukce tvrze. Co všechno je na ní potřeba opravit, na kolik peněz veškeré opravy přijdou a kdy se do oprav chcete pustit?

Na tvrzi budeme opravovat rozvody vody, topení, kanalizace, elektroinstalace včetně požárního zabezpečení, budeme měnit okenní a dveřní výplně, rekonstruovat kotelnu a sklad uhlí, zateplovat podlahu na půdě, instalovat výtah ze suterénu až na půdu včetně schodiště, instalovat vzduchotechniku, klimatizaci a rekuperaci, rekonstruovat sociální zařízení a prostory obou sálů. Součástí oprav bude i rekonstrukce nádvoří a prostoru za jižní částí tvrze. Vybudovány budou nové přípojky inženýrských sítí a rekonstrukcí by měla projít i kuchyně. Celkové náklady předpokládáme v hodnotě 55 milionů korun včetně DPH. Polovinu finančních prostředků máme našetřeno, pět milionů korun máme přislíbeno v rámci dotace z Operačního programu Životní prostředí a o další dotaci v hodnotě 19 milionů korun máme požádáno na Ministerstvu pro místní rozvoj a na zbylou část si vezmeme úvěr. Pokud se neprotáhne výběrové řízení tak chceme začít letos v dubnu.

Hlučtí zastupitelé před třemi lety rozhodli zbourat všechny budovy Penkova statku a nahradit jej parkem, zelení a drobným mobiliářem. Jaký je nejaktuálnější situace kolem tohoto chátrajícího areálu.

Pochopitelně téma Penkova statku ve vedení města nikdo nepověsil na hřebík, i když v očích občanů to tak může vypadat. Stále se myšlenka parku s mobiliářem utváří, ale co nás v dané oblasti daleko více trápí je chování spodních vod, které významně ovlivňují technický stav stávajících budov. Dokud nevyřešíme problematiku hydrogeologie v centru města, nechceme začínat. Od podzimu 2021 intenzivně probíhá roční monitoring chování spodních vod na celém rozsáhlém území centra města. Právě tuto spodní vodu bychom chtěli využít jako zajímavý prvek právě do připravovaného parku. O tom, zda naše vize může být splněna, musí rozhodnou odborníci. Město si před časem nechalo zpracovat ekonomickou rozvahu, jak budou městu Hluk postačovat finanční prostředky v budoucích desetiletích. Bohužel tato rozvaha ukázala, že stavět další budovy (např. kulturně společenské centrum) v budoucnu, by nám mohlo způsobit, že nebudeme mít na opravy a provoz stávajících budov především sportovní haly i s ohledem na aktuální narůstající energetickou náročnost budov v oblasti energií.

Kdy by se mohl dočkat finální demolice a kdy by si na jeho místě mohli Hlučané užívat procházek a odpočinku v parku?

Pokud naše příprava, která je časově náročná z důvodu vyřešení hydrogeologie, časově potká s některou z plánovaných výzev třetího programového období, tak si myslím, že lze v příštích čtyřech letech realizaci zvládnout. V tomto okamžiku je důležité taktéž zmínit, že asi po třech letech se nám podařilo vyřešit budoucí dopravní řešení křižovatky a místních komunikací mezi kinem a kostelem. Tím máme dány přesné hranice pro řešení revitalizace Penkova statku.

Jaké společenské složky v Hluku působí, a která z nich nějakým způsobem vyniká, nebo se nejaktivněji podílí na společenském životě obce?

Neřekl bych, že některá ze společenských složek výrazně vyniká nebo se výrazně aktivně podílí na životě obce. Řekl bych, že aktivita spolků je vyrovnaná, i když za zmínku stojí naši senioři, kteří před pandemií byli velmi aktivní a v současnosti se na vlně úspěšných představení, i mimo město Hluk, veze divadelní spolek Bumbác. Pokud bych měl vyjmenovat všechny společenské složky v Hluku, tak se předem omlouvám, pokud bych na některé zapomněl. Pokud bych začal farností, tak naše farnost má přes deset malých společenství, naši sportovci mají 15 oddílů, dále máme aktivní myslivce, rybáře, včelaře, zmíněné seniory a divadelní soubor, loutkové divadlo, zahrádkáře, folklorní soubory dětské i dospělé, dechové hudby a cimbálové muziky, country i rockovou hudbu, hasiče, kroužky pod Domem dětí a mládeže, především naše mažoretky, kroužky při Základní škole, obory při Základní umělecké škole, skauti či chovatelé nebo nově pracující Český svaz ochránců přírody. Společenských složek je v Hluku mnoho a vážím si jich samotných i jejich práce, neboť společenský život je ukazatelem živé obce.