„Po zahájení prací jsme zjistili, že stav této památky je výrazně horší, než jsme předpokládali. Opravy se tak oproti původním odhadům ceny, která měla činit půl milionu korun, vyšplhají na jeden milion a sto tisíc korun,“ poznamenal místostarosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. Průzkum stavby odhalil nedůsledně provedené práce, které řemeslníci provedli při poslední opravě brány v 70. letech. „Bude nutné nahradit prakticky všechny chybějící kameny, protože se ukázalo, že některé vnitřní plochy byly doposud nahrazeny stavební sutí. Také stěny nebyly provázány s horním obloukem, který tak držel jen silou vůle,“ popsal výsledek zjištěných závad Blaha. Matyášova brána, která byla součástí historického opevnění města, by mohla být kompletně opravena v září letošního roku.