„Vnímám vyhlášku jako krok zpátky a odchod od něčeho, co funguje bez výhrad a stížností kohokoliv. Zatímco současný systém je solidární, vedení města zavádí individuální systém vytlačující solidárnost ekonomickým zájmem. Navíc si myslím, že finanční situace může některé lidi motivovat k tomu, aby si pořizovali menší popelnice s menší frekvencí svozu, čímž ušetří, a přebytečný odpad budou házet do kontejnerů u bytovek, které nejsou hlídané," upozorňuje Ladislav Kryštov (ČSSD). Ostře se také vymezuje proti názoru místostarosty Petra Vrány (NK), který na zastupitelstvu označil obyvatele bytovek za méně disciplinované v třídění odpadu, přestože vzápětí své tvrzení omezil na pouze některé z nich. „ Úplně zmizí slevy pro handicapované a jinak zvýhodněné. K tomu všemu podle některých mají největší problém s tříděním odpadu Broďané bydlící v paneláku. S tím absolutně nesouhlasím. Samozřejmě že ten, kdo má popelnici uzamknutou, pod svou kontrolou, ji bude mít lépe vytřízenou než ti, kterým tam může kolemjdoucí cokoliv přihodit," odmítl nařčení Ladislav Kryštof.

Schválená vyhláška má začít platit od 1. ledna příštího roku. V základní formě počítá s možností pro každého producenta odpadu zvolit si ze čtyř variant nádob. Osmdesáti, sto deseti až sto dvaceti, dvě stě čtyřiceti a tisíc sto litrové popelnice si mohou nechat poplatníci vyvážet jednou za čtrnáct dní, nebo jednou za týden. U poslední, největší nádoby mohou zvolit vývoz dokonce dvakrát za týden. Ušetřit přitom rozhodně lze. „S dalšími variantami zatím nepočítáme a odmítnout svézt odpad nebude moci nikdo, takže každý producent bude mít svoji popelnici, byť by to byla ta nejúspornější. Současný systém neřeší kolik kdo vyprodukuje komunálního odpadu. Výhodou nového způsobu tak je rozhodně větší spravedlivost k těm, co poctivě třídí," poznamenal místostarosta Uherského Brodu David Surý (KDU-ČSL). Podle něj se jedná o stejný systém, jako při výběru tarifu ke svému telefonu. V součtu dokonce některé domácnosti ušetří. „Čtyřčlenné rodině, která třídí, stačí dejme tomu svoz stodvacetilitrové popelnice jednou za čtrnáct dní. Nyní zaplatí paušálně dva tisíce korun, nehledě na to, jak plný mají komunální odpad. Nově však zaplatí pouze kolem tisícovky, tedy téměř o polovinu méně," dodává k propočtům David Surý.

Otázkou však zůstává, nakolik ušetří při poctivém třídění ti, jejichž kontejnery volně stojí před bytovým domem. „Nebyla bych tolik skeptická, myslím že nám nikdo do kontejnerů sypat odpad z rodinných domů nebude. Faktem je, že často v komunálu nacházím plasty nebo sklo, ale to tam vyhazují spíš lidi z paneláků, co nechtějí třídit," zauvažovala Broďanka s tamním bytem ve svém vlastnictví Eva Hebláková. A právě toho se tamní opozice obává. Ušetří tak jenom ti, jejichž nádoby na odpad budou uzamčené nebo schované před veřejností, která do nich jinak může sypat přebytečné smetí. „Jedni obhajujeme kolektivní neodpovědnost a druzí se snažíme zavádět cílenou osobní odpovědnost. Tak jak se každý obyvatel domu musí zamýšlet nad tím, kde si na svém pozemku umístit popelnici, aby mu tam všichni neházeli odpadky, je na čase, aby se i uživatelé bytových kontejnerů zamysleli nad tím, jak pro ně zabezpečit místo," naznačil svůj názor zastupitel Antonín Karásek (ODS).