K největším kritikům patří Antonín Seďa z ČSSD. „Modernizaci znaku a loga města za 400 tisíc korun považujeme za aroganci současného vedení. Opravdu je zajímavé srovnat zamítnutí audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva současnou radniční koalicí, a to z důvodů požadovaných nákladů ve výši několika desítek tisíc korun, a těchto zbytečných výdajů. Vždyť sami zpracovatelé poukazují na to, že dojde jen k nepatrným úpravám, které ani nepůjde poznat," vyjádřil svůj zásadní nesouhlas s chystaným krokem Antonín Seďa. Zároveň poukázal na skutečnost, že záměr navíc nebyl dopředu projednán a schválen zastupitelstvem.

Nejednotný vizuální styl a zastaralé webové stránky

Podle představitelů města ale byla modernizace symbolů nezbytná, jelikož Uherské Hradiště údajně nemá jednotný vizuální styl.

„Každá budova úřadu a města je označena jinou formou, nejednotná je úroveň a styl propagačních materiálů i informačních systémů. Plete se užití loga a znaku, používá se s celou řadou typů písma. Každá příspěvková organizace má jiný, mnohdy velmi nekvalitní vizuální styl. Také úroveň webových stránek zaostává za dnešními trendy," vyjmenoval mluvčí radnice Jan Pášma nejzásadnější nedostatky současných symbolů.

Zcela adekvátní jsou podle starosty Stanislava Blahy také vynaložené náklady. „Částka odpovídá zkušenostem a praxi z jiných měst. Museli jsme hodnotu zakázky nějakým způsobem avizovat, jaké budou její skutečné náklady, se pak ukáže. Jsou v tom samozřejmě zahrnuty peníze za porotu či odměny autorům, kteří se soutěže zúčastní, je to přece jen odborná záležitost," upřesnil Stanislav Blaha.

ANO i komunisté se změnami souhlasí

Za těchto podmínek s novou zakázkou souhlasí také zástupci ANO 2011. „Pokud se bude jednat opravdu o celý balík změn sjednocujících vyobrazení loga, znaku, písma a dalších grafických detailů po celém městě, tak nemáme s takovým krokem zásadnější problém," konstatoval za toto hnutí Jan Zapletal.

Negativně se k zamýšlenému kroku nestaví ani komunisté. „Pokud se ohlédneme třeba na posledních 50 let, vidíme, kolik bylo všude kolem nás nejrůznějších log a jak se postupně měnila. Při změnách často panuje určitá nedůvěra, přece jen jsme vždycky zvyklí na ten současný stav. Nicméně je zapotřebí jít s dobou, a proto chápeme i úsilí o modernizaci současných symbolů Hradiště," uvedl Ivan Mařák z KSČM.

Plánovaných změn je také údajně daleko víc, než možná je veřejnosti známo. „Chceme touto formou vyřešit daleko více problémů s užíváním symbolů města a nejedná se ani zdaleka jen o nějaké drobné úpravy loga, jak se mnozí domnívají," vysvětlil radní František Elfmark.

František Elfmark: V označení tiskovin vycházejících z radnice je chaosZnamená zamýšlená modernizace symbolů města efektivně vynaložené prostředky či ne? Takové diskuse se vedou v souvislosti s nově vyhlášenou veřejnou zakázkou uherskohradišťské radnice. Jaké jsou skutečné pohnutky k tomuto kroku a co vše vůbec město za své peníze získá, vysvětlil pro Slovácký deník radní František Elfmark. Ten je povoláním grafik a byl také jedním z iniciátorů plánované modernizace.

Zamýšlená modernizace městských symbolů má své odpůrce. Proč se k ní vůbec město odhodlalo?
O některých negativních postojích k tomuto záměru víme, nicméně částečně za to možná může už jen název veřejné zakázky, který jsme nejspíš trochu podcenili. Chceme ovšem touto formou vyřešit daleko více problémů a nejedná se ani zdaleka jen o nějaké drobné úpravy loga, jak se mnozí domnívají.

Co vše si tedy máme za tímto krokem představit?
Já sám jsem byl jeden z iniciátorů tohoto záměru. Coby povoláním grafik jsem si ihned zpočátku mého působení na Městském úřadě prošel všechny tiskoviny, které z něj vychází ven směrem k občanům, turistům či úřadům. A tehdy jsem zjistil, že je v tom značný chaos. V jedné brožuře je třeba vyobrazen historický znak a k tomu je nápis Město královské, jinde jej doplňuje Srdce Slovácka. To se mi hodně nelíbilo. Na jedné straně se snažíme dlouhodobě vystupovat jako zajímavé, kulturní a historické město, ve kterém hodně věcí opravujeme, na straně druhé ale máme takovou chaotickou prezentaci navenek. Samozřejmě město má své směrnice, ale ty jsou staršího data a z hlediska dnešních potřeb už nejsou ideální. Proto bychom rádi vše sjednotili a dali tomu nějaký řád. Hlavním cílem celé zakázky je tak především vytvořit podrobný logomanuál a směrnice, které budou upravovat kdy a kde se co má přesně používat a aplikovat.

Nedůvěru možná budí i částka, která je s modernizací symbolů spojená. Není avizovaných 400 tisíc korun hodně?
Ta částka je uvedena coby maximální, protože jsme nevěděli, jak hluboce do toho případná vítězná firma půjde. Součástí podrobného logomanuálu by totiž mělo být také vytvoření informačního systém radnice, například v podobě nových informačních štítků či popisků dveří. Ale stejně tak plánujeme i odpovídající změny v ulicích města. Sjednotit chceme označení názvů ulic, označení místních tabulí a nejrůznějších návěstí a polepových ploch. Jednotnou formu by tak dostaly například i cedule navádějící k informačnímu centru či k veřejným toaletám. Vítězná firma by měla také navrhnout, jak a kam tyto cedule rozmístit, to vše samozřejmě ve spolupráci s naším architektem.

František Elfmark (36 let) v současné době působí jako uvolněný radní na Městském úřadě v Uherském Hradišti. Vystudoval SSOŠ lektrotechnickou v Kunovicích a VOŠ Elektrotechnickou Olomouc. Poté podnikal v oboru tvorby internetových stránek a grafickém designu. Od roku 2011 působil v rámci propagačního oddělení uherskohradišťského Klubu kultury. Zodpovědný byl například za sazbu a tvorbu grafiky zpravodaje města Uherské Hradiště a dalších městem vydávaných tiskovin.