Na projekt musí radnice sehnat zhruba sto patnáct milionů korun. Víc jak polovinu by, podle představ vedení města, mohla poskytnout Evropská unie, dalších 50 milionů poskytne společnost Synot, zbytek pak hradišťská radnice. Opoziční zastupitelé a členové ekologického sdružení Chraňme zeleň však proti megalomanským plánům na přeměnu Rochuzu hlasitě protestují. Svůj nesouhlas dali najevo i při zasedání zastupitelstva, které se konalo v úterý 6. března. Obávají se narušení unikátní evropské přírodní lokality ze seznamu Natura 2000, mezi které Rochuz patří.

„Skanzeny, restaurace, muzea a další podobné provozy mají pojmout až 1500 návštěvníků. Součásti upravené zóny mají být čtyři parkoviště a zpevněné plochy pro zhruba 300 aut a deset autobusů. Jen práce na základní infrastruktuře se mají vyšplhat na 70 milionů korun,“ vypočítal Stanislav Mikula z politického hnutí Zdravé Hradiště.

Podobný názor mají i členové ekologického sdružení Chraňme zeleň. „S tak velkým rozsahem prací nemůžeme souhlasit. Rochuz je jedinečnou a překrásnou přírodní lokalitou s takřka nedotčenou přírodou. Tak rozsáhlé aktivity, které město plánuje, tuto zónu doslova zlikvidují,“ míní člen sdružení Chraňme zeleň Ludvík Stloukal.

Ředitel Parku Rochus Jan Blahůšek, která projekt zrealizuje, podotýká, že k ohrožení krajiny nedojde. „Rochuz bude udržován s ohledem na pravidla, která se týkají lokalit sítě Natura 2000. Činnost tam bude kontrolována Krajským úřadem ve Zlíně. Máme k dispozici několik posudků, které potvrzují, že k ohrožení tamní zeleně nemůže kvůli plánovaným činnostem dojít,“ míní Jan Blahůšek.

Přesný termín zahájení prací není prozatím stanovený. Jisté je, že vzhledem k vyhlášeným dotačním titulům musí první etapa začít do 30. června 2015.