„V dubnu byl zahájen projekt na pořízení přístrojového vybavení za osmdesát tři milionů korun. Vyhovíme tak požadavkům pro zachování statutu komplexního onkocentra,“ sdělil včera člen představenstva zlínské nemocnice Lubomír Doležel.

Po loňském ministerském auditu obdržela krajská nemocnice podmínky, které musí splnit do letošního prosince. Pro udržení statutu zajišťujícího nejvyšší stupeň onkologické péče musí totiž zdravotnické zařízení dodržet řadu personálních, materiálně technických a organizačních kritérií. „Především jde ale o zkvalitnění diagnostiky nádorových onemocnění, protože na ní závisí úspěch následné léčby,“ vyzdvihl ředitel nemocnice Petr Pšikal.

Nyní má zdravotnické zařízení uzavřenu smlouvu na dvacet nových přístrojů. „Ty se začnou přivážet začátkem října. Jejich kompletní zprovoznění chystáme v prosinci,“ doplnil.

Nemocnice do projektu na vybavení několika oddělení zabývajících se léčbou nádorových onemocnění nemusela investovat ani korunu. „Pětaosmdesát procent z více než osmdesátimilionové částky totiž bude uhrazeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbylých patnáct procent zaplatí ministerstvo zdravotnictví,“ doplnil Doležel.

Přístroje budou sloužit na radiodiagnostickém, plicním, hematologicko-transfuzním oddělení, oddělení lékařské mikrobiologie a na patologické anatomii. „Radiodiagnos­tickému oddělení je určen další přístroj CT, který zpřesní diagnostiku nádorových onemocnění a umožní dosud neprováděná vyšetření,“ oznámil primář onkologie Baťovy nemocnice Milan Kohoutek.

Obnoven podle něj bude také mammograf. Ke kontrole operačních výkonů na sále poslouží nové digitální C rameno. Speciální vyšetření zažívacího traktu umožní RTG přístroj. „Důležitý bude také nový ultrazvuk, který na tomto oddělení doposud chyběl,“ doplnil primář.

Novinkou bude také automat na ředění cytostatik umístěný v nemocniční lékárně. „Doposud se cytostatika připravovala ručně,“ uvedl primář Kohoutek.

Tyto směsi jsou používány při chemoterapeutické léčbě nádorových onemocnění. Robot umožní výrobu více dávek najednou a poměr bude naprosto přesný.

K udržení statutu komplexního onkocentra musí zlínská zdravotnická instituce zajistit i potřebný personál. „Ke splnění podmínek na zaměstnance uložených ministerstvem zdravotnictví nám chybí podepsat pracovní smlouvy na dva lékařské úvazky,“ řekl Pšikal. S adepty na tyto posty už prý ale vede jednání.

Ve Zlínském kraji je ročně diagnostikováno okolo čtyř tisíc nových onkologických pacientů. „V okrese Zlín je to zhruba čtrnáct set,“ přiblížil situaci primář zlínské onkologie. Komplexní onkologické centrum zahrnuje nejen všechna pracoviště krajské Baťovy nemocnice, která se zabývají diagnostikou a léčbou onkologických pacientů, ale spolupracuje také s Chirurgií Atlas Zlín, chirurgickými a onkologickými odděleními nemocnic Vsetín, Kroměříž a Uherské Hradiště a s Radioterapií Holešov.