Existují pro Kunovice nějaké nové územní plány zástavby? (A.Bartoš)
Zdravím čtenáře Slováckého deníku a je mně potěšením, že mohu vstoupit do on-line rozhovoru se čtenáři webu. Existuje stávající územní plán a v něm jsou i zahrnuty plochy pro novou zástavbu, konkrétně je to v ulici Na Zelničkách a na Bělince.

Trápí mně stav cyklostezky vedoucí z Uh. Hradiště do Kunovic (ze sídliště Štěpnice k Letu). V současné době už je vyloženě životu nebezpečná, rozpraskaný asfalt kam lehce vjede pneumatika kola, neosvětlená, takže po setmění je to tam o strach. A na jejím závěru chatrný most přes Olšavu, kde člověk netuší zda projede či propadne. Můžete se k tomu problému vyjádřit? (cyklistka)
Dohodli jsme se s městem Uh. Hradiště, že tuto část cyklostezky opraví město Uh. Hradiště a Kunovice se budou podílet na úpravě cyklostezky po břehy řeky Olšavy. Most patří společnost Aicraft Industries a. s. a jsme dohodnuti s vedením společnosti, že na své nákady provede úpravu stávající mostovky.

Dobrý den, chtěl bych se pana starosty dotazat, zdali oprava Panského dvora je to nejlepší řešení jak urbanisticky vyřešit centrum Kunovic? Myslim si, že pragmatičtější řešení by bylo odstranění velké části tohoto komplexu a na její místo ze soukromých zdrojů vypodovat polyfunkční budovy, které by se otevřely směrem ke křižovatce a vytvořily by konečně nějaké náměstí. Další otázka : jak velké roční prostředkdy bude mít město na investice v jiných částech obce poté, co se velmi zadlužilo na investici do Panského dvora? Děkuji (Chvatík)
Vámi navrhované řešení - pragmatičtější - není možné, neboť v roce 1994 byl celý areál prohlášen nemovitou kulturní památkou a tak je s ní třeba nakládat. Proto i nákladná oprava tohoto zchátralého stavení. K samotnému Panskému dvoru se váže historie z konce 15. století, kdy je tento Panský dvůr zmiňován a od roku 1623 byl ve vlastnictví knížete Gundakara z Lichnštejna. Domnívám se, že stávající řešení formou projektů financovaných z EU je to nejlepší řešení pro Kunovice, ale i mikroregion Dolní Poolšaví. Na vaši druhou otázku ve věci objemů prostředků další investice mohu odpovědět, že je s nimi počítáno, ale říci vám v době hospodářské krize, v jakém objemu, to v této chvíli nedokážu.

Zdravím Vás pane starosto, slyšel jsem, že Panský dvůr, až bude hotový, nebude pro Kunovjany ale pouze pro podnikatele. Je to tak? (Jan Kročil)
Není, právě naopak. Samotný podnikatelský inkubátor, který tvoří větší část areálu bude využíván firmami, společnostimi které mají v mnoha případech sídlo v Kunovicích. Podnikatelský inkubátor je prostředí ve kterém začínající podnikatel můýže realizovat své záměry na základě výhodného nájemného, společných služeb, s možností využití konferenčních přednáškových a reprezentativních prostor. Samotné místo je velmi dobře dopravně dostupné a bude nabízet informační služby na špičkové úrovni. Podrobnější informace lze získat na webových stránkách www.pi.kunovice.eu. Celý areál bude nabízet smysluplné využití volného času pro všechny občany. Mám na mysli dětská hřiště od nejmenších až po dospělé, komunitní centrum v sobě zahrnuje městskou knihovnu, centrum pro matky s dětmi a také klub pro seniory. Jistě tam bude dost prostoru i pro klidné posezení s občerstvením.

Pro přechod na celý on-line rozhovor klikni ZDE


(Pozn. redakce: Text neprošel jazykovou korekturou)