On-line rozhovor si přečtěte ZDE

Kdo je Zlatica Dorková

Nyní působí jako ředitelka Ústavu zdravotnických věd Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně

Vystudovala všeobecnou sestru, učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy a antropologii. V rámci svého odborného zaměření se zabývá problematikou umírání, smrti a pohřebních rituálů.

K poradenství se dostala prostřednictvím jejího odborného zaměření a osobních zkušeností.

Účastní se seminářů, kurzů či konferencí. V současné době absolvuji výcvik v oblasti krizové intervence.

Ráda čte, chodí na procházky a maluje mandaly Její světonázor: Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci - naději, spánek a smích (Immanuel Kant)