Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější otázky a odpovědi.

Jak to vypadá s magisterským oborem logistika a management, zda-li pokročilo jednání s akreditací na tento obor. Děkuji (studentka)

Zdravím čtenáře webu Slováckého deníku. Ohledně magisterského oboru vstoupil v jednání s akreditační komisí a její předsedkyní paní prof. Dvořákovou pan rektor a o této akrediaci bude jednáno na dubnovém zasedání akreditační komise. Studenty o této skutečnosti pravidelně informuji při jakékoliv změně při osobním setkání se studenty.


Dobrý den, můžete mě prosím přiblížit, co vlastně takový děkan dělá? A kolika podřízeným šéfujete? Děkuji (Tonda)

Funkce děkana je spojena s tvorbou vize fakulty a přenášením této vize do reality prostřednictví svých nejbližších spolupracovníků, proděkanů a ředitelů ústavu. Můj standardní pracovní den začíná v půl osmé ráno, dky přijížím do Uh. Hradiště z Rackové a končí pravidelně kolem osmé večer. Tato funkce je spojena s tím, že člověk tvoří nové studijní programy, snaží se sehnat finančí prostředky pro fakultu, reprezentovat fakultu navenek. Prostřednictvím projektu podporat vědu a výzkum a navazovat mezinárodní kontakty. V současné době má fakulta 40 zaměstnanců, ale počítáme, že se ještě nějakým způsobem o třetinu zvýší, což bude finální personální stav fakulty.


Dobrý den, uvažujete také o přednáškách pro zájemce z řad seniorů v tzv. univerzitě třetího věku? Děkuji za opověď (seniorka)

V současné době máme založen Ústav systémových studií, který řídí mladá, ale velmi šikovná ředitelka Mgr. Vyhlídová, která připravuje pro občany města Uh. Hradiště programy Celoživotního vzdělávání a univerzity třetího věku. Domnívám se, že budou občané města Uh. Hradiště o této možnosti včas informováni, protože to je jednou z priorit tohoto ústavu.


Čeho byste chtěl ve své funkci dosáhnout?, Jakých změn se v budoucnu může dočkat hradišťská Fakulta logistiky a krizového řízení? (studentka Petra)

Jediným a skutečně pravým cílem kterého bych chtěl ve své funkci dosáhnout, je to, co se povedlo v Olomouci. A to, že Univerzita Palackého = Olomouc a Olomouc = Univerzita Palackého. Zdá se to jako maličkost, ale pro mně osobně bude velmi důležité, když město Uh. Hradiště přijme fakultu za svou a nedovede si rozvoj města bez fakulty představit. Mnoho lidí zvažovalo, že tato fakulta může sídlit jinde, ale já si myslím, že patří právě sem a pokud to budu moci ovlivnit, nidky nedopustím, aby došlo k jejímu přesunu. K druhé otázce: V budoucnu určitě změny nastanou, protože univerzita či fakulta má reagovat na aktuální dění ve společnosti. Nemohu trvat na studijních programech, tkeré již nejsou dávno aktuální a je potřeba je přizpůsobovat. Proto se domnívám, že fakulta se bude v budoucnu měnit a ten charakter bude udáván ve spolupráci s městem, protože absolventi jsou převážně z blízkého okolí a cílem faktulty není produkovat mnoho studentů či absolventů, ale lidi kteří mají pro region nějaký význam.


Pane děkane, jakou máte představu o zabezpečení a pohlídání úrovně vzdělání na své fakultě tak, aby tam nemohlo, někdy v budoucnu, dojít k přehmatům, jako na Právech v Plzni? (Žihadlo)

V současné době byly vytvořeny mechanismy nezávislé na pedagogickém systému či vedení fakulty, které kontrolují systém studia jednotlivých studentů tak, aby nebylo možné vystudovat studium za dobu než je obvyklá, vytvoření jakýchcholiv absolventských prací které neodpovídají stadardu jak z kvalitativního tak kvantitativního hlediska a veškeré výstupy jsou kontrolovány antiplagiátorskými systémy. K diplomovým a bakalářských pracem nemůže vstoupit ani děkan aniž by byl jeho vstup či manipulace s jakoukoliv prací monitorován.


Pro přechod na ON-LINE rozhovor klikni ZDE

Pozn. red.: Text rozhovoru dosud neprošel jazykovou korekturou