Jaký pocit nebo co zažívá člověk při pohledu na polární zář (Pavla)
Můžu říct, že jsem to štěstí, že jsem za svůj život viděl tři polární záře. Ta první se objevila v 60. letech a pamatuji si, že měla barvu žlutou a tvar pohybujících se záclon. Další polární záři, která byla neobyčejně intenzivní, jsem pozoroval 17. listopadu 1989, v den kdy policejní síly napadly studenty na Národní třídě v Praze (sametová revoluce). Pozoroval jsem ji na hvězdárně v Brodě s kolegy. Měla velice intenzivní červenou barvu a příchozí na hvězdárnu se zprvu domnívali, že někde hoří. Je zajímavé, že se objevilo z té doby několik pozorování UFO. A tato polární záře mě nasměrovala na studium zpráv o pozorování UFO z té doby k interpretaci tohoto jevu ve spojení se sluneční aktivitou. Rok 1989-1991 v našem regionu se vyznačovalo velkým počtem zpráv o pozorování UFO. Třetí polární záře byla před několika lety, a svým průběhem nepředčila polární záři z roku 89. Polární záře je způsobená střetem slunečního záření s atmosférou Země v blízkosti magnetických pólů planety, kde je běžným jevem. Pokud se objeví pod 50 stupeň zeměpisné šířky je to důkaz o silné sluneční aktivitě

Pane Rajchl, jste věřící? A ať už ano, či ne, dokážete si nějak rozumově, lidsky vysvětlit vesmír, jeho tajemství a naši maličkost v tom šíleném prostoru? Dokážete sám sobě odpovědět na otázku, cože tady vlastně děláme, my lidé? (čtenářka)
Nejsem ortodoxní věřící, ale jaksi moje profese mě často přivádí ke smyslu existence Stvořitele nebo tedy obecně kosmické inteligence. Když si člověk uvědomuje harmonii vesmíru a jeho fungování, tak musí připustit určitou formu boha. Vesmír nás učí pokoře, která by měla být součástí víry. Přední kosmologové, kteří se zabývají těmi nejtěžšími otázkami spojenými se vznikem a existencí vesmíru, operují s veličinou kosmický bůh a ta je zaváděna vždycky, když se dostávají do úzkých při svém bádání. Na druhou půlku otázku odpovím, že ta odpověď je možná jednoduchá v tom, že člověk byl stvořen aby pozoroval vesmír, jak o tom hovoří tzv. antropický princip, jeho teologická verze - že vesmír byl stvořen Bohem tak, aby nejvyšším cílem byl vznik člověka. U kořenů formování tohoto principu stál J. A. Komenský, který hovoří, že Bůh stvořil principy (přírodní zákony) a ty už nezávisle na Bohu vlastně formují vesmír. Čili Bůh není úplná stvořiteůslí autorita, ale dává jakoby těm přírodním zákonům svobodu, aby oni stvořily ten vesmír.

Dobrý den, zajímalo by mně, kolik lidí pracuje na brodské hvězdárně, jakou mají kvalifikaci a aspon přibližně - jaké platy? Co všechno spadá do jejich pracovní náplně? A jakou pracovní dobu máte, chodíte i na noční? děkuji za odpověď (Radek Straka)
Na hvězdárně v Uh. Brodě pracují tři lidé, jeden je v důchodovém věku, druhý jako technická síla a já jako vedoucí hvězdárny. Technická síla Leoš Assmann - jeho starostí je pozorování oblohy dalekohledy s návštěvníky hvězdárny, údržba dalekohledů a dohled nad robotizací velkého zrcadlového dalekohledu o průměru 50 cm. Také dělá odborné pozorování. Pan Ing. Veselý, zakladatel hzvězdárny, má na starosti mj. astomonické kruzy, údržbu nejbližšího okolí hvězdárny. Já mám za úkol přednáškovou činnost, publikační činnost, vedu kroužek na gymnáziu. Na provozu hvězdáry se podílí také astronomický kroužek. Jeden ze členů Ing. Metelka je tvůrcem astronomických webových stránek hvězdárny ubcz/hvezdarna , které jsou hojně navštěvované. Hvězdárna je otevřena pro veřejnost ve středu a v pátek večer, je možné domluvit i individuální návštěvu hvězdárny mimo tyto dny.

Rostislav Rajchl (1953) vystudoval gymnázium a Stavební fakultu ČVUT směr geodézie a kartografie se specializací na astronomickou geodézii a kartografii. V letech 1983 až 1986 pracoval na Hvězdárně a planetáriu v Praze. Od roku 1986 působí na hvězdárně Domu kultury v Uherském Brodě. V rámci své profese, kde je hlavní činností popularizace astronomie, kosmonautiky a příbuzných věd pro školy a veřejnost, se zabývá především historií astronomie. Zajímá se též o interpretaci astronomických jevů z kronik, jako jsou zatmění Slunce, Měsíce, polární záře. Velký zájem projevuje o bádání v astronomických znalostech Komenského. V poslední době se věnuje také studiu a dokumentaci orlojů a astronomických hodin. Snaží se se na základě zpráv o pozorování UFO interpretovat tento fenomén jako světelné projevy vznikající v souvislosti s vysokou sluneční aktivitou.