Ten má k těžařskému záměru řadu výhrad a svým postojem navazuje na svoji předchůdkyni Annu Šabatovou. V uplynulých dnech vydal závěrečné stanovisko ze svého šetření i návrh opatření k nápravě.

Investor – společnost České štěrkopísky, má už ale v rukou vytýčení dobývacího prostoru a může žádat o povolení těžby.

„V mém hodnocení přetrvávají pochybnosti ve vztahu k postupům báňské správy,“ uvedl ombudsman Křeček.

Po předsedovi Českého báňského úřadu požaduje přezkumné řízení po a zároveň žádá ministerstvo životního prostředí, aby se vypořádalo s novými posudky a uvážilo revizi svého souhlasného stanoviska.

„Odpověď očekávám v zákonné lhůtě třiceti dnů,“ doplnil ombudsman s tím, že pokud úřad nepřijme navržená opatření k nápravě nebo je nebude považovat za dostatečná, tak vyrozumí vládu.

24. ročník Modřanského vinobraní
V komornější atmosféře. Přesto se Modřanské vinobraní vydařilo, podívejte se

Proti rozhodnutí báňského úřadu podali pětici žalob kraj, vodovody a obce. Žaloby však podle krajského soudního senátu nemají odkladný účinek.

„Čekáme, na soudní řízení, což by mělo být v polovině října. Soud je zřejmě bude projednávat najednou,“ uvedl starosta Uherského Ostrohu Vlastimil Petřík.

Společnost České štěrkopísky uvádí na svém webu, jak často čelí obavám, že těžba štěrkopísků škodí přírodě a vodám.

„Je to právě naopak - pískovny vodním zdrojům pomáhají zvýšit kapacitu, v krajině vytvářejí cenné ekosystémy a vznikají u nich úžasná místa k bydlení i rekreaci. A co víc, pískovny jsou i skvělým nástrojem k zadržování vody v krajině,“ hájí se vedení firmy ve svém prohlášení.

Roky prý proto poukazují na to, že ochrana vod se musí zaměřit nikoliv na bránění těžbě štěrkopísků, ale na zamezení zemědělskému a průmyslovému znečišťování.

„Bohužel bezvýsledně a věc je překrucována jen na boj o vodu s námi. Vůbec se nepřipouští, že těžba štěrkopísků je vodárenství prospěšná a často i záměrně existují vedle sebe,“ uvádí České štěrkopísky ve svém vyjádření k celé kauze.