Velká voda, jež se do Kunovic přivalila v noci ze 6. na 7. září v roce 1910 však byla ze všech nejpustošivější. Vyžádala si tři životy obyvatel města společně s dalšími třemi životy zachránců, příslušníků veslařského klubu z Uherského Hradiště.

„Členové tohoto klubu zachránili z ničivých vln na 500 obyvatel. Celkem tehdy padlo 300 domů, dalších 100 bylo poškozeno tak, že musely být strženy. Před povodní stálo v Kunovicích na 800 domů postavených převážně z vepřovic. Bez střechy nad hlavou nakonec zůstalo na tisíc lidí,“ připomíná největší povodňovou pohromu Kunovjan Jaroslav Olbert.

KARMAK POD VODOU UŽ SE NEMÁ OPAKOVAT

V živé paměti však mají tamní obyvatelé povodeň, která před deseti lety zaplavila několik kunovických ulic. Dlouhotrvající deště tehdy podle Ivany Majíčkové způsobily, že půda byla nasáklá a další příval už nemohla pojmout, proto se prudce zvedaly spodní vody.

„Další skutečností bylo, že se Olšava rozlévala už brodem u koupaliště a směřovala přes pole Na Karmak a Na Rybník. Dílo zkázy dokončilo přelití Olšavy za ulicí Olšavní na obou stranách v momentě, kdy se do Kunovic dostala bez varování vlna vypouštěná z Luhačovické přehrady. Kdybychom stavěli hráze z pytlů s pískem jakkoliv dlouhé a vysoké, stejně bychom se vodě neubránili,“ popisuje situaci Ivana Majíčková, jež v roce 2010 záchranné aktivity koordinovala.

V ulici Na Rybníku pomáhal vyklízet zaplavený dům svého tehdejšího šéfa rovněž současný starosta Kunovic Pavel Vardan.

„V celé lokalitě byly zatopené sklepy. Můj zaměstnavatel měl v zóně novostavbu a v obýváku vodu do výše tři čtvrtě metru. Děs,“ vzpomíná dnes Pavel Vardan.

BEZPEČNOSTNÍ REZERVA NA PADESÁTILETOU POVODEŇ

Ochránit Kunovjany před podobnými hrůzami mají do budoucna protipovodňová opatření. Stavební úpravy řeky Olšavy za 320 milionů korun začaly před osmi měsíci a nyní mají zdárně za sebou třetinu projektu.

I přes současnou situaci s koronavirovou nákazou probíhají práce bez zpoždění. V tomto týdnu bude zahájena stavba hráze na levém břehu mezi ulicí Olšavní i koupalištěm a probíhají přípravy na stavbu nového mostu přes Olšavu.

„Jsem rád, že se nám i v současné době daří i přes dílčí komplikace dodržovat harmonogram prací při výstavbě protipovodňových opatření v Kunovicích. Dokončeno už máme více než 1600 metrů protipovodňových zídek a intenzivní stavební činnost probíhá prakticky na všech stavebních objektech. V současnosti se připravujeme na stavbu nového mostu přes Olšavu a zahájili jsme také výstavbu zemních hrází nad městem i pod ním,“ řekl na dotaz Deníku generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Stávající ocelový most z 20. – 30. let minulého století je podle jeho slov nevyhovující a proto bude nahrazen novým, železobetonovým. Starý most je nízko položený a brání tak průchodu povodně, na kterou je ochrana města před povodněmi navrhnuta.

Protipovodňová opatření mají město chránit před vodou z Olšavy na úseku dlouhém 3,6 km. V Kunovicích tak dojde k navýšení stávajících zdí v úseku téměř 5 km. Mimo zastavěnou část města budou rozlivům bránit zemní hráze v délce 1,3 km. Moderní protipovodňová opatření mají podle Garguláka zajistit ochranu Kunovic na průtok dvacetileté s bezpečnostní rezervou na padesátiletou povodeň a ochránit 1400 obyvatel Kunovic na území pokrývajícím více než 190 hektarů, kde se nachází celkem 400 stavebních objektů.Celkem si projekt vyžádá náklady ve výši 320 milionů korun. Stavba je financovaná z dotace Ministerstva zemědělství, finančních prostředků města Kunovice a Povodí Moravy. Výstavba má trvat do ledna 2022.