Vytvořil jste již tři kašny. Kde vidíte problém současného stavu té v Redutě?

Současná situace je výsledkem špatného pochopení původního záměru po stránce provozní, užívání a zejména údržby.

V prostoru nádvoří Reduty funguje kavárna. Jak vnímáte její umístění prakticky přímo do prostoru vašeho díla?

Když mě lidé oslovili, že je tam hospoda a co já na to, šel jsem se na jaře do Reduty podívat a nevěřil jsem vlastním očím. Na základě žádosti veřejnosti jsem se tam byl před třemi týdny podívat znova, abych jako autor zhodnotil, jak je celé nádvoří užívané. Opět jsem nevěřil vlastním očím. Kavárna je stále tam, prostor je politý olejem a z odpadkových košů kape svinstvo na dlažbu, kterou vytvářel kolega Petr Novák. Zjistil jsem, že kašna je totálně znečištěná a zanedbaná. Vypadá to, že údržba byla dělaná špatně anebo vůbec. Šel jsem proto za panem starostou s fotografiemi a požádal jsem ho o nápravu. Kašna a nádvoří je majetkem města a mým partnerem pro dialog je proto starosta. Já vlastně ani nevím, kdo zavinil, že celý prostor je v tak špatném stavu a je tam naprosto nevhodná hospoda.

Podařilo se vám se starostou Liborem Karáskem dohodnout na krocích, které mají situaci napravit?

Starosta mě celkem správně vyzval, abych mu celou věc dal písemně. Já jsem to ale doposud neudělal. Skutečnost, že na nádvoří byl někdo autem a kašnu poškodil, podle mě celou záležitost zřejmě vyřešila. Doufám, že se kompetentní lidé nad současným stavem zamyslí.

Jaký z toho máte celkový dojem?

Mám dva body k zamyšlení. Především, jak dalece město převzalo původní ideu pojetí nádvoří jako meditativního a klidového prostředí? A také, jestli se má člověk vzdát nároku na kulturu ve smyslu toho, že cokoliv, co se vybuduje, lze poničit, jak se moderně říká marketingovým, tedy výdělečným tahem.

Přečtěte si také:

Reduta: kašnu hyzdí řasy i trus