„Co je důvodem? Předpokládám, že za tímto stavem stojí časová zaneprázdněnost potencionálních zájemců. Stávající situaci také může do značné míry ovlivňovat neochota některých zaměstnavatelů k uvolňování těchto osob z práce,“ zamyslela se nad možnými důvody Chmelařová, podle které je typickým přísedícím osoba ve věku kolem 54 let.

Větší zájem o funkci projevují ženy než muži

V zájmu o výkon této profese vítězí, podle její zkušenosti, ženy nad muži. Stát se přísedícím ale není samozřejmostí. Na žadatele kladou profesionální soudci požadavky, kterým neodpovídá každý zájemce. Přísedící musí být občanem České republiky, způsobilým k právním úkonům. Podmínkou je jeho bezúhonnost a zkušenosti a morální vlastnosti, které ho k této funkci předurčují. Musí mít nejméně třicet let. Podmínkou je také souhlas zájemce s přidělením k určitému soudu.

„Přísedící navíc proškolují jednotliví předsedové senátů podle úseků, kam jsou přísedící přiděleni. Volební období přísedících je čtyřleté,“ dodala Chmelařová.

Proplácí se jen nutné výdaje, vydělat si nelze

Ten, kdo by chtěl na funkci přísedících vydělat, může na tuto profesi zapomenout. „Proplácíme jim pouze náklady nutných výdajů, stejně jako je tomu u osob zúčastněných při řízeních,“ vysvětlila předsedkyně soudu.

V současné době má okresní soud k dispozici celkem 56 přísedících. Tento stav považuje vedení soudu za ideální. „Zanedlouho však stavy soudců doplní další pracovník na trestním úseku. Lze tedy předpokládat, že v dalším volebním období budeme muset počet přísedících zvýšit,“ zamyslela se Marie Chmelařová.

Funkci přísedící vykonává od roku 1991 například i Jarmila Podškubková z Kunovic. „Zastupitelstvo mě tehdy vybralo a já jsem s touto volbou souhlasila,“ osvětluje počátky své aktivity na soudu Podškubková, která se účastní trestně-právních jednání. Jak sama dodává, prozatím byla ušetřena dramatických výstupů a výhrůžek ze strany obviněných a odsouzených. „Při přestupkových řízeních mi občas někdo vyhrožoval, na soudě jsem se s tím ale nesetkala,“ podotkla přísedící.

Z průzkumu Slováckého deníku vyplývá, že většina lidí nemá o práci přísedícího bližší představu. Z dvaceti dotázaných mělo jasnou představu o této profesi jen šest respondentů. „Je to něco jako soudce z lidu. Podobně jako je tomu u poroty v západních zemí. O tom, zda bych se funkce přísedícího ujal, jsem nikdy neuvažoval, ale když se na to ptáte, je to vlastně velmi lákavá představa,“ odpověděl na otázku týkající se práce přísedících dvaadvacetiletý Jakub Prachař z Uherského Hradiště.

Majitel soukromé firmy, která zaměstnává 29 osob, ale v případě zájmu svých zaměstnanců o výkon přísedícího problém nevidí. „Jsme natolik operativní, že absence člověka po dobu jednoho až dvou dnů měsíčně pro nás není problém. Pokud by tedy některý z našich lidí o spolupráci se soudem v tomto objemu usiloval, nevidím v tom žádný problém,“ sdělil podnikatel Jiří Kozubík.