Často dostanou nářadí, a už je nikdy neuvidíme

S touto problematikou se setkal již v minulém volebním období jako místostarosta. Prvního odsouzeného ve Starém Městě zaměstnali už v roce 1999.

Kolik lidí u vás nastoupilo k odpracování uložených hodin obecně prospěšných prací?

Každoročně tak šest až sedm má začít svůj trest odpracovávat. Každoročně píšeme požadavek na přidělení pěti staroměstských občanů.

Dáváte tedy přednost místním?

Ano, dáváme. Volají nám občas z probační služby, že mají pro nás člověka, který je například z Jalubí nebo Kunovic. Pak bývá problém s dojížděním, protože někteří bývají zaměstnaní. Poslední příklad je muž , který neměl čas kdy přijít, protože přes týden jezdil do světa za prací. Nakonec si celý trest neodpracoval.

Máte požadavky na konkrétní dny a čas, kdy je můžete zaměstnávat?

Záleží na tom, zda dotyčný je zaměstnaný a zda pracuje v místě nebo za prací dojíždí nebo je nezaměstnaný. Právě tady máme klienta, který přislíbil, že bude chodit ve čtvrtek a pátek. Zatím však přichází velmi nepravidelně. Například minulý týden odpracoval pět hodin, ale před tím nepřišel tři týdny.

Na jaké práce tyto lidi posíláte?

Bereme je na čištění chodníků, úklid města a podobné nenáročné práce. Jejich civilní profese nehraje roli. Chtěli jsme využít natěrače, ale nakonec nepřišli. Jeden z nich jen očistil kousek lavičky, a už se neukázal.

Jaké máte zkušenosti s jejich spolehlivostí?

Spolehnutí je tak maximálně na pětinu z těchto lidí. Měli jsme tady člověka, který patřil k výjimce, ten si psal poctivě každou půlhodinu, aniž by si přidával. Trest si odpracoval. Byl natolik spolehlivý, že ho nakonec díky dobře odvedené práci přijali v technických službách města. Pak dostal druhý trest a dnes nevíme, kde skončil. Na většinu však spolehnutí není, máme tady muže, který posílá SMS zprávy, že přijde, a za chvíli, že už nemůže. Na rozdíl od mnoha dalších se alespoň omluví.

Máte další špatné zkušenosti?

Kromě zmizení nářadí, které se může při práci zničit, tak nijaké jiné problémy nebyly. Je normální, že přijdou, nafasují nářadí, a už je nevidíme. Jednou se stalo, že přišla žena, jestli by nemohla trest odpracovat za syna.

Největším problémem je jejich nespolehlivost

Jednou z organizací, kde dávají lidem, kterým soud uložil alternativní trest obecně prospěšných prací, možnost si jej odpykat, jsou Městská kina Uherské Hradiště. Na starost je má správce budov pětadvacetiletý Petr Janda, kterého jsme se zeptali na zkušenosti.

Jak dlouho zadáváte obecně prospěšné práce?

V roce 2005 nastoupil první člověk.

Můžete popsat způsob, jakým se k vám jednotliví odsouzení lidé k alternativnímu trestu dostávají?

Buď zavoláme na středisko probační a mediační služby, že bychom někoho potřebovali, případně že ten, kdo u nás právě pracuje, již bude mít uložené hodiny odpracované. Nebo nám zavolají i sami, že mají nějaké čekatele, a pak vždy následuje osobní schůzka, na jejímž základě se rozhodujeme. Máme určité podmínky především na čas prací, kdy je třeba, aby dotyčný mohl pracovat přes týden. Přes víkend v kině není, kdo by na ně dohlížel a kontroloval jejich práci.

Kolik lidí se už u vás vystřídalo?

K odpracování uložených hodin k nám nastoupilo od roku 2005 devět lidí.

Jaký druh práce tito lidé vykonávají, případně má na jejich využití vliv jejich profese?

Jde o základní práce při údržbě a pomocné práce ať již drobné zednické, malování nebo natírání laveček. Nic složitého, žádná práce na počítači nebo něco podobného. Pokud však dotyčný je například natěrač nebo elektrikář, dá se jeho znalostí využít. Vždy však vykonávají jen řemeslné práce.

Kolik hodin si u vás mají průměrně odpracovat?

Bývá to od šedesáti tak do dvou set padesáti. Průměrně to bývá kolem sto osmdesáti hodin.

Jak dlouho trvá odsouzeným odpracování jejich trestu?

Záleží jen na nich samotných. Nejdůležitější faktor je totiž spolehlivost. Z těch devíti lidí, kteří k nám přišli, si uložené hodiny odpracovali jen dva. Dvě stě hodin zvládli odpracovat asi za tři čtvrtě roku. Ze zákona na to mají rok.

Měli jste s těmito lidmi i jiné problémy?

Kromě jejich naprosté nespolehlivosti a potřeby dohlížet na kvalitu odvedené práce se nestalo, že by někdo z nich třeba kradl.