Zatímco už v červenci odlili ve firmě Alucast hliníkovou špici pětimetrové stely, nyní začne sochař Petr Novák chystat žulový jehlan a odlité části z bronzu od sochaře Otmara Olivy, si k finálnímu dokončení odvezl z Velehradu do svého ateliéru ve Velíkové cizelér David Březík.

Dílo přijde na milion 193 tisíc korun. Schází vybrat víc než 300 tisíc korun, na což vyhlásila obec Tupesy veřejnou sbírku.