Hradiště tak ve středu 3. května slavnostně zahájilo opravy, na něž se čekalo už od roku 1996.

„Stav budovy Základní umělecké školy je pro město dlouhodobě obrovským břemenem a já jsem rád, že mimořádně náročná a zdlouhavá cesta k rekonstrukci dospěla k realizaci. Při stavbě nezůstane kámen na kameni, je to, jako bychom stavěli celý dům znovu. Opravenou školu otevřeme se začátkem školního roku v září 2018,“ nechal se slyšet starosta města Stanislav Blaha.

Celkově je placena přestavba z městského rozpočtu částkou 44,5 milionu korun. Hradišti se tak podařilo předpokládanou sumu 66 milionů korun snížit ve výběrovém řízení o jednu třetinu. Zhotovení zakázky má na starost firma VW WACHAL. „Stavební práce budou obsahovat také demolice nevyužitelných částí budovy jakými je dvorní přístavba či pavlače. Nově se opraví fasáda, obnoví se podlahy, provedeny budou i dispoziční úpravy v podobě vybudování a demolice některých příček a dojde také na změny ve dvoře ZUŠky. Součástí nového projektu bude i bezbariérový přístup s výtahem,“ prozradil ve zkratce mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Budova Základní umělecké školy bude od září roku 2018 však sloužit pouze hudebním oborům. V současných pracích totiž není započítána připravovaná úpravu půdních prostor, které posléze mohou využívat výtvarné obory umělecké školy. „Vzhledem k tomu, že jsem si celou problematiku přestavby budovy několikrát sám nastudoval, vím, jak náročné bude znovu uvést její prostory do stavu, kdy v nich budeme moci realizovat výuku. I proto bych chtěl poděkovat vedení města za to, že se do tak rozsáhlého projektu pustilo,“ dodal při zahájení oprav ředitel ZUŠ Uherské Hradiště Stanislav Nemrava.

Historie budovy Základní umělecké školyDům číslo popisné 125 na Mariánském náměstí byl vystavěn v roce 1890 na místě staršího barokního příbytku s vjezdovou branou. Jedná se o novorenesanční stavbu z období historizmu konce 19. století. Vlastníkem budovy je město Uherské Hradiště. Investiční záměr na opravu špatného stavebně-technického stavu objektu mělo město k dispozici od roku 1996. Náklady tenkrát měly být kolem dvaceti milionů korun. Z různých důvodů, ať už ze snahy města o spolufinancování projektu Zlínským krajem, který je zřizovatelem ZUŠ Uherské Hradiště, či z hledání vhodného dotačního titulu EU, se však zásadní rekonstrukce odkládaly, a tak pouze provizorně v roce 2003 a 2004 byly na škole vyměněny okna a v roce 2006 došlo ke kompletní opravě střechy. Havarijní stav budovy však donutil k prvnímu lednu roku 2015 všechny obory ZUŠ, aby opustily objekt na Mariánském náměstí a dočasně se umístily v prostorách poskytnutých samotným Hradištěm. Vedení města se poté v posledním čtvrtletí roku 2016 rozhodlo do rozsáhlých oprav budovy invertovat čistě ze svého rozpočtu. Projekt předpokládající náklady až 66 milionů korun srazilo výběrové řízení na konečných 44,5 milionů korun. Nové prostory pak budou otevřeny v září 2018.