Uherskohradišťský výtvarník Evžen Skula zemřelZdroj: se svolením Jiří Jilík

Narodil se 21. července 1942 v Odrůvkách u Vyškova, žil v Uherském Hradišti, kde absolvoval Střední umělecko-průmyslovou školu (malba u prof. Vladimíra Hrocha), pak několik let pracoval u Brněnských výstav a veletrhů jako vedoucí grafik.

Praxe mu umožnila odejít na „volnou nohu“, a tak na jednu sezonu nastoupil jako výtvarník do Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Spolu s Jaroslavem V. Staňkem (známým primášem a zakladatelem Hradišťanu) několik let připravoval výtvarné řešení scén stadionů a amfiteátrů mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.

I v dalších letech se věnoval výtvarnému zpracování výstavních expozic, především pro Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě.

Slovácké divadlo v době covidové.
Umělecký soubor Slováckého divadla má výsledky testů na covid-19

Nezanedbával však ani volnou tvorbu. Z počátku byla zaměřená na abstraktní podání, později přechází k poetickému ztvárnění krajiny Bílých Karpat a zejména milovaných Chřibů. Lákaly jej i vinohrady a zvlněné Pomoraví, svůj lyrický realismus mohl uplatnit i v námětech kytic a v zátiších.

Věnoval se i portrétní a figurální tvorbě. V žánru užité grafiky řadu let spolupracoval s redakcí Slováckých novin jako grafik a ilustrátor a pro mnohé organizace a instituce připravoval výtvarné návrhy diplomů a plakátů a upravoval publikace a brožury.

Významná byla spolupráce s redakcí časopisu Malovaný kraj, jemuž spoluvytvářel tvář a charakter (grafická úprava záhlaví, koncepce grafického řešení).

Výstava Morava v díle Joži a Franty Uprkových. Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod
Obrazy, plastiky i fotografie bratří Uprků vystavují v Uherském Brodě

Spolupráce s Malovaným krajem jej přivedla v roce 1991 i do nakladatelství Moraviapress na post grafika a výtvarného redaktora, měl tak možnost se výrazným způsobem podílet na realizaci knižního profilu nakladatelství. Graficky upravil několik desítek knih a publikací – připomeňme alespoň reprezentativní monografii Miroslava Klivara „Česká skleněná plastika", která získala prestižní Cenu za nejkrásnější knihu o umění za rok 1999.

Výtvarné práce Evžena Skuly představilo Slovácké muzeum k jeho šedesátinám. Přátelé na něj budou vzpomínat jako na spolehlivého výtvarníka – grafika, dobrého kamaráda a výborného společníka.

Čest jeho památce!

Autor: Miroslav Potyka