Profesor Riedl, který mimo jiné působil na Střední průmyslové škole v Uherském Hradišti, organizoval zhruba patnáct let výrobu ručně pletených obinadel určených pro malomocné. Vedle organizace výroby obinadel se Bohumír Riedl věnoval sběru dioptrických brýlí, které odesílal do rozvojových zemí. Optika je totiž v těchto zemích považována za velmi cenné platidlo a prostředek k výměnnému obchodu. Díky Bohumíru Riedlovi bylo odesláno potřebným více než 25 tisíc dioptrických brýlí a 35 tisíc pletených obinadel.

„Jsem hrdý na své spoluobčany v Čechách, na Moravě i na Slovensku, kteří se neuzavírají do sebe pouze každodenními starostmi, ale dokáží vnímat své okolí a najít v sobě ještě sílu pomoci a rozdávat to, co vlastní,“ těmito slovy Bohumír Riedl hodnotil své četné spolupracovníky, se kterými se stal živým příkladem milosrdenství a lidskosti i daleko za hranicemi naší vlasti. Jeho činnost v minulosti ocenila i poslankyně Evropského parlamentu PhDr. Jana Hybášková, ředitel Oblastní charity v Uherském Hradišti Jiří Jakeš, zástupce arcidiecézní charity v Olomouci Jiří Strogan a další osobnosti. S Bohumírem Riedlem se veřejnost rozloučí v pátek 19. srpna v 15. hodin v kostele v Kunovicích.