Jejich úkolem bylo posoudit podle předložených trofejí stav zvěře v devadesáti honitbách okresu v duchu chovatelských zásad a tradic. Každou trofej, jakou bylo paroží jelenů, daňků, srnců, toulce muflonů, zbraně černé zvěře a lebky jezevců a lišek, museli myslivečtí komisaři změřit pásmem s přesností na 0,1 centimetru, zvážit s odchylkou na jeden gram a zjistit její objem.

„Hodnocení trofejí, které předchází dubnové chovatelské přehlídce ve Vlčnově, má svoji smysluplnost nejen pro potřeby nás myslivců, ale i pro veřejnost, aby věděla, jak se zvěří hospodaříme,“ uvedl předseda Okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty Karel Blahušek.

„Na přehlídce ve Vlčnově ukážeme myslivcům i veřejnosti výsledky chovatelské práce myslivců, ale také jim nabídneme souhrn informací o poznání a kvalitě zvěře v okrese a v oblasti myslivosti vůbec,“ sdělil Petr Šimčík, vedoucí oddělení výkonu státní správy životního prostředí Městského úřadu v Uherském Brodě.

Bez okolků dal najevo, že v loňském roce došlo k nižšímu odlovu některých druhů zvěře. Lov byl pro nimrody trochu komplikovanější, protože zvěř měla  dostatečné množství žíru, takže byla více rozprostřena v lesních celcích.
„Na poklesu stavů srnčí zvěře v podhorských oblastech Karpat i Chřibů se určitým způsobem podepsalo zemědělské hospodaření, černá zvěř, ale také vyšší návštěvnost lidí ve zmíněných lokalitách, kteří zvěř ruší,“ posteskl si Šimčík. Přesto byl spokojený s kvalitou srnčích trofejí. Zatímco vloni byly na chovatelské přehlídce pouze dvě srnčí trofeje s hodnotami stříbrné a tři bronzové medaile, letos bude ve Vlčnově k vidění jedna trofej oceněná zlatou medailí, tři stříbrnou a jedenáct bronzovou.

„Úroveň hodnoty mufloních trofejí se proti předloňskému roku o něco zvýšila. Dva toulce muflonů byly ohodnoceny zlatými medailemi, pět stříbrnými a pět bronzovými,“ neskrýval radost Šimčík. Návštěvníci chovatelské přehlídky se mohou těšit i na medailová paroží daňků. Dvě budou mít hodnotu zlaté, dvě stříbrné a devět bronzových medailí.
Podle Jana Halámka, člena ústřední hodnotitelské komise pro trofeje ministerstva zemědělství, posuzovali komisaři trofeje podle metodických příruček velmi odpovědně. „Trofeje byly k hodnocení velice dobře připravené. Jen u některých scházela křestní jména střelců zvěře, která se musela pracně dohledávat,“ prohlásil Halámek. Pochválil komisi, že při hodnocení trofejí nastavila vyšší laťku, což svědčí o vysoké myslivecké odbornosti jejích členů.