„Také lidé z našeho regionu vyjíždějí do oblastí, kde je nezbytné předchozí očkování, jedná se zejména o africký a jihoamerický kontinent, blízký, střední i dálný východ,“ vyjmenovala primářka infekčního oddělení uherskohradišťské nemocnice Eva Černá. Postoje k tomuto nutnému vybavení jsou velmi individuální.

„Někteří klienti jsou až přehnaně úzkostliví, jiní naopak cestu do epidemiologicky závažných oblastí berou na lehkou váhu a spoléhají se na to, že jim se přece nemůže nic stát,“ zhodnotila lékařka. Začít s očkování by měli lidé co nejdřív, nejlépe v půlročním předstihu. Lékař stanoví individuální plán, zkontroluje předešlá očkování a stanoví riziko vzniku infekce. Vezme v úvahu zdravotní stav cestovatele, jeho věk, způsob cestování a ubytování. „Nejčastěji očkujeme proti žluté zimnici, infekčním zánětům jater, břišnímu tyfu, dětské obrně, záškrtu, meningokokové meningitidě a vzteklině,“ uvedla Černá. Očkovací plán pro děti při cestě do rizikové země se neliší od plánu pro dospělé.

Naopak provozovatelka jedné z cestovních kanceláří ve slovácké metropoli zájem o exotické dovolené nezaznamenala. „Nejčastěji prodáváme zájezdy do Egypta, Chorvatska a Řecka, kam naši klienti žádné povinné očkování nepotřebují,“ popsala Veronika Střelcová. Existují také výjimky, kterými nejčastěji bývá Mexiko nebo Keňa. „Pokud zákazník cestuje do země, kde je očkování opravdu nutné, vždy ho na tuto skutečnost upozorníme,“ upřesnila Střelcová.

Na prázdninovou cestu do Číny se chystá Zdeněk Soukup z Uherského Hradiště, který neponechal nic náhodě. „Nechal jsem se naočkovat s časovým předstihem proti žloutenkám, meningokokovi asijského typu, proti břišnímu tyfu a vzteklině,“ vyjmenoval Soukup. Očkování však není nejlevnější záležitostí. Avšak platí, že investice do vlastního zdraví je jedna z nejlepších. „Vakcíny mě vyšly asi na čtyři tisíce korun,“ uzavřel Soukup.

Irena Trojková