Konkrétně chovatelé drůbeže v obcích Bojkovice, Bzová, Komňa, Krhov, Nezdenice, Starý Hrozenkov, Záhorovice či Žítková mají nejpozději do pátku 20. dubna předložit seznam chovaných ptáků.

Hostětín a Pitín v přísnějším ochranném pásmu musí navíc informovat obyvatele o nákaze, ale také například umístit v chovech dezinfekční prostředky.

„Máme u nás pouze drobné chovatele, kteří nám na obec doručují soupisy a seznamy ptactva, jinak neregistrujeme žádné mimořádné opatření. Samozřejmě jsem obyvatele informovali o nákaze pomocí rozhlasu. To je ale zatím vše,“ sdělil starosta Hostětína Robert Janota.

Newcastleská choroba neboli pseudomor drůbeže je závažné virové onemocnění domestikované drůbeže, ptáků držených v zajetí i volně žijících ptáků charakterizované trávicími, dýchacími a nervovými příznaky, které může způsobit i hromadné úhyny.

Virus Newcastleské choroby může infikovat více než 200 druhů ptáků.

Z nich nejvnímavější je hrabavá drůbež, zvláště kur domácí, a papouškovití.

K přenosu infekce dochází jednak přímým kontaktem zdravých ptáků s infikovanými a jednak nepřímo – kontaminovaným krmivem, vodou, kuchyňskými odpady a pracovními pomůckami.

Virus Newcastleské choroby může infikovat člověka a vyvolat u něho jednostranný nebo oboustranný zánět spojivek. Infekce však spontánně během několika dnů odezní. V chovu drůbeže byla v ČR nákaza zjištěna naposledy v roce 1998.

Na přelomu let 2012 a 2013 byl výskyt patogenního kmene Newcastleské choroby potvrzen v zájmových chovech holubů a u volně žijících ptáků.