Přímo na náměstí probírali v úterý jeho zamýšlenou podobu zástupci stavebního úřadu i památkáři z hradišťské radnice. K nim se přidalo zhruba deset dalších obyvatel města. Spojoval je společný cíl vyjádřit nesouhlas s některými plánovanými změnami.

„Musíme zabránit plánovanému kácení stromů. Stávající stánek na náměstí mají doplnit další dva. S jejich umístěním také kategoricky nesouhlasíme,“ podotkla Jiřina Stloukalová ze sdružení Chraňme zeleň. Ta si, stejně jako úředníci z města, nechala ohledně stromů lemujících náměstí udělat odborné posudky, které uznaly všechny stromy za zdravé. Podle členů sdružení prý chce radnice nechat vybrané stromy odstranit jen proto, že brání výhledu na okolní fasády domů.

„K vykácení jsou navrženy dvě krajní lípy, protože ta druhá je ve špatném stavu. Návrh ale počítá s vysazením tří nových lip,“ prozradil mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.

K projektu mají výhrady i oslovení obyvatelé Uherského Hradiště. Například Svatopluk Rychtář tvrdí, že centrum města zná natolik dobře, že by jej dokázal projít i se zavázanýma očima. Za dvaatřicet let, co ve městě bydlí, se mu podoba centrálního Masarykova náměstí nesmazatelně vryla do paměti. Plány na změnu centra města vnímá s rozpaky. „V prostoru mezi kostelem a Domem služeb má stát pódium pro nejrůznější kulturní akce. Přiznám se, že to mě z projektu zaujalo nejvíc. Od počátku, kdy jsem se tuto informaci asi před třemi lety dozvěděl, si myslím, že by se tam pódium nehodilo. Pohled z náměstí na kostel a přilehlé budovy je totiž velmi příjemný, až reprezentativní,“ míní Rychtář.

Nespokojenost s navrhovanou podobou centra vyjádřil i zástupce společnosti Josef Němeček, která před několika měsíci rekonstruovala dům s několika prodejnami a kavárnou na Masarykově náměstí. „Projekt ukazuje, že před domem, který jsme opravili, mají v budoucnu stát dva stromy s ohrádkou. S tím nemůžeme souhlasit, protože by nám tato zeleň stínila ve vstupu do komerční pasáže objektu a neumožnila by provoz venkovní zahrádky u kavárny,“ vysvětlil Němeček.

Skutečnost, že na územní řízení, kterého se zpravidla účastní pouze úředníci z radničních odborů, přišlo tolik lidí z veřejnosti, je prý neobvyklá. „Toto jednání je určené spíše pro úředníky. Ti mají posoudit, zda plánovanou stavbu lze na stanoveném místě provést či ne. Připomínky lidí, kterých se záměr dotýká, bývají zapracovány do záměru s předstihem. Účast lidí z řad veřejnosti není příliš běžná,“ přiznal Rostislav Novosad, vedoucí stavebního odboru uherskohradišťského městského úřadu.

Podle starosty města Květoslava Tichavského přinese proměna náměstí řadu výhod. „Snížíme počet parkovacích míst u náměstí. Upravíme i okolí kolem kašny a změnou barvy dlažby znázorníme obrysy někdejšího kostela svatého Jiří,“ vyjmenoval starosta Tichavský.

Zahájení stavebních prací prozatím nikdo z radnice neupřesnil. Více ukáže až další územní řízení, které by se mělo konat zhruba za měsíc.