Protože však je výstavba obchvatu tohoto města v nedohlednu, připravují krajští úředníci variantu rozšíření Třídy Vítězství v Kunovicích. Proti tomuto plánu však již delší dobu bojují obyvatelé dotčené ulice. Ti se v těchto dnech mají dozvědět výsledek svého odvolání vůči tomuto záměru, které podali ke Krajskému úřadu ve Zlíně.

„Dopravu by mělo údajně vyřešit rozšíření silnice o další dva pruhy a vybudování další souběžné místní komunikace od autobazaru až po křižovatku u supermarketu Slovácko. My bychom tak přišli o travnatý pás a provoz by se zcela přiblížil k našim domům. Hrozí, že budeme ze dveří vycházet přímo do frekventované silnice," vyjmenoval své obavy Jiří Filip, jehož okolí domu by se měla plánovaná řešení také významně dotknout. Stejný názor podle něj zastává minimálně deset lidí z této ulice. Sám se v té souvislosti rovněž obává, že kvůli novým úpravám přijdou o stávající přechod pro chodce ke zmíněnému supermarketu či kvůli plánovanému obratišti komunikace ve tvaru T dokonce o část své zahrady.

„Dopravní zátěž a smogová komora se pouze posunou směrem do centra města a současnou situaci tak vůbec neřeší. Tato varianta naopak výrazně zhorší již tak dost ohrožované životní prostředí všech zde žijících občanů. Přesto je tento projekt tvrdošíjně prosazován navzdory připomínkám a odvolání většiny obyvatel bydlících kolem Třídy Vítězství. Řešením je kvalitně vypracovaný projekt obchvatu města Kunovice," nabídla alternativu jeho manželka Ludmila Filipová. A určité obavy nastínil také další obyvatel inkriminované lokality Ladislav Polách. „Doufám, že voda z vozovky nebude v souvislosti se stavbou stékat až přímo k našim domům," řekl Slováckému deníku.

K těmto výhradám se vyjádřila starostka Kunovic Ivana Majíčková. „Všechny nás trápí velké zatížení silnice I/55 a chceme situaci řešit společně s Ředitelstvím silnic a dálnic, které je majitelem vozovky. Tato instituce také předkládá plánované řešení, stavební úřad v Kunovicích pouze vyřizuje jeho povolení. Připomínky občanů stavební úřad přijal a zahrnul do podmínek výstavby. Je to v tomto případě stejně jako otázka obchvatu, především projekt státu, nikoliv města. Studie obchvatu, kterou nechalo zpracovat město Kunovice, leží na Ministerstvu dopravy již od roku 2009," oponovala Ivana Majíčková. Časté turbulence na politické scéně prý však uskutečnění podobných projektů příliš neprospívají. S každým novým ministrem se podle ní vytváří nová koncepce a vše začíná opět od začátku, včetně toho, že město opakovaně píše žádosti na ministerstvo dopravy o řešení současné situace.

Starostka uznává, že by předkládaný projekt měl rozšířit počet pruhů na komunikaci, nicméně ta podle ní určitě nebude končit až u samotných domů. A stejně obhajuje také vybudování nové účelové komunikace, vedoucí souběžně s hlavním tahem. Ta má být ale především parkovištěm. „V současnosti lidé před těmi domy parkují na trávě či dokonce v blátě. Chceme jim tyto podmínky více zkvalitnit a vytvořit slušnou přístupovou komunikaci a nová parkovací místa," uvedla starostka Kunovic.