„Anketu jako návrh respektujeme, určitě ji neodmítáme. Lidé se vyjádří, je to příslib peněz, a to hodnotím pozitivně," nechal se slyšet Jaroslav Gruna, předseda osadního výboru v Přečkovicích. Referendum by podle něj mělo objektivně ukázat názor obyvatel na tuto problematiku a napomoci rozhodování zastupitelů Bojkovic při investování veřejných prostředků.

V průběhu let 2012 a 2013 vzešly ze strany Přečkovických dva návrhy na řešení společenského života v jejich katastru. U obou variant se má jednat o přesun kulturního centra a knihovny do nově vzniklého objektu.

První varianta se týká nákupu a proměny bývalého pohostinství a obchodu. Objekt starý 85 let s historickou hodnotou se nachází v centru obce. Nevýhodou v tomto případě podle vedení města zůstává vysoká pořizovací cena 700 tisíc korun, jeho využití převážně v zimě, neboť v létě se budou akce konat převážně na neopraveném stadionu a také delší doba rekonstrukce. „Celkové investiční náklady pro přebudování domu by činily 3,2 milionu korun," uvedl starosta Bojkovic Petr Viceník.

Druhou možností, kde kulturní centrum vybudovat, jsou prostory v zázemí sportovního areálu. Tam by došlo k přístavbě společenského sálu pro sto lidí k původnímu sálu, jenž nabízí prostory pouze pro necelou třetinu. „Nespornou výhodou této varianty jsou nulové pořizovací náklady. Nemovitost je totiž v majetku města a vyžaduje investici ve výši 1,6 milionu korun," dodal starosta Viceník. Podle něj je zde rovnež výhodnější umístění areálu na konci obce, kde nedochází k rušení nočního klidu.

Obyvatelé Přečkovic se tedy budou muset rozhodnout, kterou variantu zvolí. Bojkovická radnice má však pro investici do vzniku kulturního centra v Přečkovicích v letech 2014 a 2015 k dispozici jen půl druhého milionu korun.

Referenda, jehož výsledek zásadním způsobem ovlivní kulturní život v Přečkovicích, se mohou zúčastnit pouze oprávnění voliči místní části. Hlasování se uskuteční v budově tamního osadního výboru v sobotu od 14 hodin do 16 hodin. „Kéž by takhle fungovala naše demokracie celá," dodal Jindřich Navrátil z Bojkovic.