Prostory uherskohradišťské Reduty navečer zaplnili obyvatelé, kteří měli zájem poukázat na nejzávažnější problémy města, či si naopak vyslechnout, jak bylo naloženo s minule naznačenými problémy.

„Vloni v květnu jsme zpracovali výstupy z loňského fóra, poté jsme provedli dotazníkové šetření spokojenosti občanů a nakonec jsme v říjnu ověřili celkem devět z deseti vloni naznačených problémů města. Ty jsou nyní v řešení," shrnul v rámci svého proslovu starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha směrem k veřejnosti kroky, které vedení města učinilo po loňském Veřejném fóru o rozvoji města.

Všichni přítomní měli poté možnost u šesti stolů prodiskutovat nejrůznější oblasti veřejného života. Zároveň tak úředníkům přinesli další podněty, ze kterých vzejdou nejzásadnější problémy města pro letošní rok.

Mezi ně patřilo například napojení Průmyslové ulice na obchvat, řešení problematiky lidí bez přístřeší, obnova ulice 28. října a okolí studánky, dořešení parkování u hřbitova v Mařaticích, nekvalitní údržba zeleně, zlepšení údržby dětských hřišť, či zvýšení transparentnosti a otevřenosti města vůči občanům.