V sobotu dopoledne měli konečně první příležitost spatřit v plné kráse obří sedlo bicyklu, které bylo až dosud zahaleno modrozelenou plachtou. Jeho slavnostní demaskování se uskutečnilo v rámci VII. ročníku cyklistické akce Na kole slováckými vinohrady.

Kreativní trio mladých mužů, Ondřeje Oliva z Velehradu, absolvent Akademie výtvarných umění Praha,POD PLACHTOU. Už jen minuty zbývaly do slavnostního odhalení obřího sedla u cyklostezky.Ladislav Sedláček, absolvent Střední školy uměleckořemeslného zpracování dřeva z Bzence-Přívozu a Ondřeje Tománka z Modré, netěšila šedost a jednotvárnost odpočinkových míst při cyklostezkách nejen na Slovácku.

„Už před třemi roky, kdy byla budována cyklostezka mezi Velehradem a Tupesy, jsme si předsevzali, že při ní vybudujeme něco výjimečného, co snad milovníky cyklistiky potěší. Nápad na vybudování něčeho neobvyklého vznikl v hlavě mého kamaráda Ládi Sedláčka," svěřil se třicetiletý Ondřej Oliva, který s kamarády předložil vloni velehradskému starosti k požehnání návrh na vybudování obřího cyklistického sedla.

„Když mně trojice mladíků představila návrh na zbudování obřího sedla a posezení pod ním u cyklostezky Jana Pavla II., byl jsem velmi příjemně překvapen originalitou jejich nápadu. Nikdy jsem se s ničím podobným při cyklostezkách nesetkal," dal nepokrytě najevo radost z nápadu hochů starosta Velehradu Stanislav Gregůrek. Když pak předložil zastupitelstvu jejich návrh a krůček po krůčku řešili jednotlivé detaily odpočinkového místa, obří zvonek bicyklu, sedátka a podobně, projekt získal v orgánu obce podporu. Ne však stoprocentní.POD SEDLEM. Odpočívadlo, které je na cyklostezkách v Česku unikátem.

„Já byl tím nápadem kluků hned od prvního okamžiku nadšený. Jejich myšlenka se mně jevila bezvadná. Socha u v prostoru cyklostezky a ještě s takovým dobrým principem myšlení, který se podrží jedné věci, a to cyklistiky, to bude unikát," neskrýval už před rokem nadšení velehradský lékař a tamní zastupitel Jiří Rohel.

Netajil se tím, že už projel hodně cyklostezek v Česku i v zahraničí, ale s něčím podobným se nikde nesetkal. „Obří sedlo u cyklostezky ve Velehradě je originální a geniální, které nemá obdoby. To není altánek k posezení, ale socha v prostoru. Tedy umění. Já si myslím, že to dnes nebylo odhalení nějakého posezení, že to byla vernisáž v přírodě," popsal své pocity Jiří Rohel.

Mnoho cyklistů i pěších, kteří kolem sedla půjdou, si mohou klást otázku, proč je sedlo červené barvy.

„Je to proto, abychom zachovali regionální urbanistický ráz červených střech v poutním Velehradě, abychom zbytečně neprovokovali památkáře," sdělil Ondřej Oliva.

„Možná si někteří lidé budou klást otázku, proč jsme u cyklostezky vybudovali sedlo. Odpověď je nasnadě. Sedlo je provázané s cyklistikou. A kdo jezdí na kole bez sedla," shrnul stroze Ladislav Sedláček.

Pod obřím sedlem je stůl připomínající ozubené kolečko bicyklu, lavičky zase připamatovávají články řetězu cyklistického kola.

„Pokud by těch laviček bylo málo, není problém přidělat další," potvrdil Oliva.