„Bohužel poté, kdy byl vybudován obchvat města a většina návštěvníků již nepřijížděla do města touto cestou a nový majitel zprivatizovaného domu již necítil potřeb této reklamy, skončila plastika odložená v trávě nedaleko onoho domu. Naštěstí z iniciativy Františka Varadi a celého spolku Patriotů se podařilo prosadit, že byl tento emblém uložen do bezpečných prostor Technických služeb města. Zde ležel od roku 2012 až do roku 2021,“ uvedl místostarosta města Petr Vrána.

Po 12 letech, kdy se nedařilo najít mu prostor k umístění, tak dílo architekta Alexandera Zahradníka našlo důstojnou pozici na gymnaziální fasádě.

Emblém byl po devíti dlouhých letech tápání instalován na štítové stěně uherskobrodského gymnázia. Výborné, důstojné místo na budově, ve které sídlí škola se jménem velikána, rodáka J. A. Komenského.
Příběh jednoho bronzového emblému

Jením z těch, kdo si nového umístění symbolu Učitele národů váží, je ředitel Gymnázia J. A. Komenského Karel Machálek.

„Kde jinde, než na Gymnáziu Jana Amose Komenského by tato plastika měla být umístěna, přestože v Uherském Brodě je určitě dostatek míst, kde by mohla být také. Je to také symbol dobré spolupráce mezi gymnáziem a místní radnicí. A přestože město naším zřizovatelem není, instalaci zafinancovalo. Navíc plastika krásně ladí s logem školy. Co si lze přát víc,“ prozradil Deníku ředitel Gymnázia J. A. Komenského Karel Machálek.

Na odhalovacím ceremoniálu nechybělo doprovodné vystoupení gymnaziálního folklorního souboru JAKUB.