Dvě desítky jejích zaměstnanců vyrábějí v těchto dnech svíce vážící od dvou do dvanácti kilo a dlouhé od padesáti centimetrů do více než metru, s nimiž se věřící poprvé setkají ve svatostáncích o velikonoční sobotě. „Nejdelší z nich, dvě stovky 130centimetrových paškálů jsme vyrobili pro italské zákazníky. Do farností je tam po dozdobení rozšíří řádové sestry,“ řekl šéf firmy Libor Bujáček.

Paškál je vysoká svíce zapalovaná při velikonoční vigilii v církvích západní liturgické tradice, která symbolizuje vzkříšeného Krista. Je na ní vidět kříž, který doprovázejí řecká písmena Α (alfa) a Ω (ómega); tato písmena symbolizují, že Kristus je začátek a konec. Do kříže jsou vepsána jednotlivá číslice letopočtu – symbol toho, že Kristus vládne dějinám. Do kříže je vsazeno pět kadidlových zrn, které představují pět ran Kristových na kříži. Při každém křtu se od ní rozsvěcuje svíce křtěného. Velikonoční svíce se v kostele rozsvěcuje při každé bohoslužbě během velikonoční doby, která trvá až do Letnic, a při slavení dalších svátostí a svátostin během celého roku (křest, biřmování, manželství, svěcení, pohřeb).